ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਦਦ

ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾouਚਰ" ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਚੇ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ € 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 4 ਮਈ, 2020 (26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤਕ:

  • ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਗਵੇਜ਼, ਹੋਵਰਬੋਰਡਸ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਨੋਹੇਲਜ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ


ਇਸ ਮਦਦ(ਵਾਊਚਰ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ

You may also like...

ਪੰਜਾਬੀ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español Русский Af Soomaali Shqip ትግርኛ اردو Wolof ਪੰਜਾਬੀ