13 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ - ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ

ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ :

  • ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ (ਦੁਕਾਨਾਂ )
  • ਬਾਹਰ ਹਰ ਉਸ ਜਗਾ ਉੱਤੇ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ

ਮਾਸਕ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ :

  • ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ
  • ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ
  • ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ
  • ਇਹਨਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

✓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਡਿਸਪੋਸੇਜਲ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਧੋਣ ਯੋਗ ਮਾਸਕ,ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਮਾਸਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ.

ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਸਰਤ

✓ ਇਕ ਦੂੱਜੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸਰਤ ਜਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਰਣ ਲਈ ਤੇਜ ਤੁਰਨਾ )

✓ ਇਕ ਦੂੱਜੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ (ਉਦਾਰਣ ਲਈ ਦੌੜ ਲਾਣੀ )

✓ ਜਿੰਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ .

✘ ਸ਼ੁਕੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਖੇਡਾਂ: ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ

✓ ਇਤਾਲਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਨੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

✓ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ): ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 15% ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 1000 ਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਸਮਾਗਮ, ਸ਼ੋਅ, ਸਿਨੇਮਾਘਰ, ਡਿਸਕੋ

✓ ਸਿਨੇਮਾ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਅਤੇ 200 ਇਨਡੋਰ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣ.

✘ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਡਾਂਸ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਕੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਜਿਤ ਹਨ.

✘ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.

✓ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਵੇਖੇ ਜਾਣ.

✓ਆਰਕੇਡਸ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਿੰਗੋ ਹਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 21:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ

ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

✓ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ..

✓ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਰਿਮੋਟ(ਔਨਲਾਈਨ) ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਿਮੋਟ(ਔਨਲਾਈਨ) ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ.

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ

✘ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ, ਪੱਬ, ਪੇਸਟਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਪਾਰਲਰ
  • ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖਪਤ: 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 24:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ; ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ: 6
  • ਖਪਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ( ਖੜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ): 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 18:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ
  • ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਹੁਚਾਉਣਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗਿਆ ਹੈ.
ਸਕੂਲ

✓ ਹਾਈ ਸਕੂਲ: ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 9:00 ਵਜੇ

✘ ਸਕੂਲ ਯਾਤਰਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ.

You may also like...

ਪੰਜਾਬੀ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español Русский Af Soomaali Shqip ትግርኛ اردو Wolof ਪੰਜਾਬੀ