ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (Covid-19) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਬੋਨਸ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ

ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ 500€ INPS ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਗਾ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੋਨਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ:

  • 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 25% ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ reddito di cittadinanza ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500€ ਤਕ

 

ਇਸ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂINPS ਜਾ ਫਿਰ ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਤੋ ਵਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Bonus colf e badanti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Bonus colf e badanti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Bonus colf e badanti
JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Bonus colf e badanti

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ( ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ) ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਰਕਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (2020 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 27) ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ (ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ) ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Blocco degli sfratti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Blocco degli sfratti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Blocco degli sfratti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Blocco degli sfratti

ਬੋਨਸ ਬੇਬੀ ਅਤੇ ਸਮਰ ਕੇੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

COVID-19: ਬੋਨਸ ਬੇਬੀ ਅਤੇ ਸਮਰ ਕੇੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਬੋਨਸ ਬੇਬੀ ਨੂੰ 1200 ਯੂਰੋ (600 ਯੂਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਉਪਾਅ ਓਹਨਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਤੇ ਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਚਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬੋਨਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Baby Sitting e centri estivi

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Baby Sitting e centri estivi

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Baby Sitting e centri estivi

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Baby Sitting e centri estivi

ਯਾਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਯਾਤਰੀ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

a) 23 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਫਰਮਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਯੋਗ. 6, ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ 2020, ਐਨ. 19 ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੇਲ ​​ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ;

b) ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ. ਫ਼ਰਮਾਨ 28 ਦਸੰਬਰ, 2000 ਨੰ: 445

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਵਾਊਚਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

- ਰੇਲ ਜਾ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆਸ਼ੀਲ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Supporto Pendolari

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Supporto Pendolari

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Supporto Pendolari

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Supporto Pendolari

ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਦਦ

ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾouਚਰ" ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਚੇ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ € 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 4 ਮਈ, 2020 (26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤਕ:

  • ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਗਵੇਜ਼, ਹੋਵਰਬੋਰਡਸ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਨੋਹੇਲਜ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ

ਇਸ ਮਦਦ(ਵਾਊਚਰ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ


JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Buono Acquisto Biciclette

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Buono Acquisto Biciclette

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Buono Acquisto Biciclette

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Buono Acquisto Biciclette

ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ

A seguito dell’Approvazione del DL Riparti Italia ai  nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro è riconosciuto un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul dovuto mentre il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆਸ਼ੀਲ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Bonus vacanze

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Bonus vacanze

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Bonus vacanze

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Bonus Vacanze

Il Decreto Rilancio: il Reddito di Emergenza (Rem)

Il Reddito di emergenza (Rem) COVID-19 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ. Rem ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 800 ਯੂਰੋ ਤਕ ਦੇ ਦੋ ਕੋਟੇ ਹਨ . ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ. ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ISEE 15000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਰੇਮ(REM) COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ: ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਅਸਿੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ( ਅਪਾਹਜ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ), ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, reddito di cittadinanza ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ( ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ)

Rem ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਜੂਨ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ INPS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਤੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ARCI ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 

ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭੱਤੇ 

Decreto Rilancio ਵਿੱਚ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  • ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ, co.co.co, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ AGO ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ (ਟੂਰਿਸਟ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਯੂਰੋ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 600 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ.
  • ਐਗਰੀਕਲਚਰ(ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਰੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 500 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ
  • ਜਿਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33 % ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਈ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਅਤੇ co.co.co. ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ.
  • ਟੂਰਿਸਟ( ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ) ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਵਿੱਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
  • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਜੋ ਕਿ Covid-19 ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 600 ਯੂਰੋ ਲਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ: ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ )
  • ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਯੂਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਵਧੀ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਯੂਰੋ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ(ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਤੋ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ INPS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ.

ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ. ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ARCI ਨੂੰ ਟੌਲ-ਮੁਕਤ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, INPS ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ(ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਤੋ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸਰਕੂਲਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਨੰਬਰ ARCI 800 90 55 70 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

Buoni spesa

Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità: priorità a individui e famiglie
con difficoltà economiche

Con l’ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile tutti i Comuni italiani hanno ricevuto fondi da assegnare alle persone bisognose: si tratta di buoni spendibili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

Ogni Comune individua i criteri di assegnazione e l’ammontare del contributo. Beneficiari sono nuclei e persone che hanno maggiormente subito l’impatto economico dell’emergenza Covid-19, dando priorità a chi non riceve altro sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, cassa integrazione, ecc.).

Sulla base di quanto disposto dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs 251/2007, i beneficiari di protezione internazionale hanno diritto allo stesso trattamento dei cittadini italiani nell’accesso ai buoni acquisto.

Per conoscere criteri, modalità e scadenze per ricevere i contributi occorri visitare la sezione dedicata nel sito web del proprio Comune.

ਦਸਤਾਿੇਜ਼

ਵੀਡੀਓ

ਕਾਸਟ

ਪੰਜਾਬੀ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español Русский Af Soomaali Shqip ትግርኛ اردو Wolof ਪੰਜਾਬੀ