ਦੀ ਸਿਹਤ

Utilizzo obbligatorio delle mascherine

Il Decreto Legge del 7 ottobre introduce l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine devono essere indossate:

 • In tutti i luoghi chiusi esclusa la propria abitazione
 • in tutti i luoghi all’aperto 

L’uso della mascherina NON è obbligatorio nei casi di:

 • bambini di età inferiore ai sei anni
 • persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
 • svolgimento attività sportiva

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Utilizzo obbligatorio delle mascherine

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Utilizzo obbligatorio delle mascherine

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Utilizzo obbligatorio delle mascherine

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Utilizzo obbligatorio delle mascherine

ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ l ਇਸ ਸਾਲ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ l

ਸੰਸਥਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ .

(Fonte: Ministero della Salute)


ਬੁਖਾਰ ਦੇਖੋ
ਹਰ ਰੋਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 37,5° ਹੈ, ਜਾ ਫਿਰ Covid-19 ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ਦੇ ਜ਼ੁਲਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਘਰ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਦ ਸਵੱਛਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲਗ ਅਲਗ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

APP IMMUNI ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਚੋ. ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱਖੋ .

ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ . ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. 6 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ.

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਾ / ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੇਂਬਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

https://youtu.be/A0YtBBE-Ud4
JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Rientriamo a scuola in sicurezza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Rientriamo a scuola in sicurezza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Rientriamo a scuola in sicurezza
JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Rientriamo A Scuola In Sicurezza

ਪ੍ਰਚੂਨ(ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ) ਮਾਸਕ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ 0,50€ ਪ੍ਰਤੀ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ CE ਮਾਰਕਿੰਗ ਮਖੌਟੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ


JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Costo mascherine al dettaglio

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Costo mascherine al dettaglio

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Costo mascherine al dettaglio

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Costo mascherine al dettaglio

ਸਿਹਤ ਸਮਬੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, Médecins du Monde, ਵਲੋਂ ਨੰਬਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਡਾਕਟਰੀ / ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ (ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: +39 351 0221390

WHO - ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ: ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ

WHO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੌਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ:

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਘੋਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ.
ਕਿਉਂ ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖੰਗਦਾ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰ ਰਹੋ.
ਕਿਉਂ ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਤਰਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ.

ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ coveringੱਕਣਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਕਿਉਂ ? ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਲੱਛਣ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ. ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਦੇ 10 ਨਿਯਮ

ਨਿ C ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ - 10 ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

 1. ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਧੋਵੋ
 2. ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
 3. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾਓ
 4. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਸੇਜਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ Coverੱਕੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੂਹਣੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
 5. ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲਓ
 6. ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਤਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
 7. ਮਖੌਟਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
 8. ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
 9. ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ
 10. ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ: ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ, ਚੀਨੀ, ਰੋਮਾਨੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਅਰਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਸੋਮਾਲੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਅਮਹੈਰਿਕ, ਟਾਈਗਰੀਨੀਆ, ਬਾਂਬਰੀ, ਵੋਲੋਫ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ - ਮਿਲਾਨਆਰਸੀ ਮਿਲਾਨੋ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਆਰਸੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Realizzato dal Ministero della Salute con l’Istituto superiore di sanità e il Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie, il vademecum risponde ai dubbi e alle preoccupazioni più frequenti e affianca le raccomandazioni per la prevenzione. (aggiornato al 10 marzo 2020)

1. ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?
ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ਼, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ

2. ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾ ਫਿਰ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਰਡ (guardia medica ) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ

3. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਤੁਰੰਤ/ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਹਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

4. ਮੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੰਬਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. ਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਐਮਰਜੰਸੀ( pronto soccorso ) ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬਿਨਾ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

6. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਜੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ( ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਜਾ ਫਿਰ ਅਲਕੋਲ ਅਧਾਰਤ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੋਰ ਤੇ ਧੋਵੋ ) ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ ਰੱਖੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤੇ ਹੋ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ

7. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਿਥੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ |

8. ਹੋਰ ਯਕੀਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਸਿਹਤ ਸਮਬੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, Médecins du Monde, ਵਲੋਂ ਨੰਬਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਡਾਕਟਰੀ / ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ (ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: +39 351 0221390

ਵੀਡੀਓ

ਕਾਸਟ

MAPPA

SaniMApp

Una app che fornisce informazioni sull’assistenza sanitaria a Roma e nel Lazio per le persone straniere sprovviste di permesso di soggiorno e per i cittadini comunitari in condizione di fragilità sociale e amministrativa, in 4 lingue, realizzata dal Gris Lazio in collaborazione con Sanità di Frontiera Onlus e Team Dev.

ਪੰਜਾਬੀ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español Русский Af Soomaali Shqip ትግርኛ اردو Wolof ਪੰਜਾਬੀ