Da’ayarta

Dowlada talyaaniga si eey u xakameyso culeeska ka imaan karo bandowga ka dhashay (COVID-19) si eey u yareyso culeeska ka dhashay waxeey diyaarisay nidaamyo badan oo lagu xakameyn karo , iskuulka iyo goobaha ilmaha , waxana la badali kara mar walba sio loo kordhiyo aqbaaraadka soo kordhaba,

Aan ugu noqono iskula si amaan ah

Ugu danbeynti shandadiba dib loqaatay. Sanadkaan Boogaagta iyo qalimanta waxanoo dheer waxyabo kale oo eey tahay in aan la qabsano.

Waa kuwan waxyabaha eey dowlada sharciyeysay tahayna in waalidka, ardayda iyo kuwa oo waday ardayba eey tixgaliyaan.

(Fonte: Ministero della Salute)


CABIRKA QANDHADA
Iska cabirmaalin walba inta aadan soo bixin, hadey 37.5 gaarto ama aad isku aragto calamahada Covid-19 joog guriga lana xiriir dhartarka

DHAQ GACMAHA
Isticmaalna waxbaha lagu nadifiyo gacmaha oyaalogudaha oo iskulka

RAAC CALAMAHA
Iskuulka gudihisa waxa lagu sameyay calamdo dhinaca laga galo iyo kan laga baxaba tix gali

SOO DEGSO APPKA IMMUNI
Hadi aad kaweyn tahay 14sano soodegso wuxu ka sacidaya Covid-19 iyo qaabkiisa

ILAALI CAIRKA KALAFOGANSHAHA
Iska jirmeelwalba oo lagu bato, kana fogoow ugu yaraan 1mitir qofka kale

XIROMASKERAHA
Xiro mar walba oo aad la joogto dad kale ama meel daboolan,kursiga marka fadhido hadi kan ku dhaw uu joogo 1mitir waa iska furi karta, 6 sano ilmaha ka yar lagamarabo

WAR BIXINKA QAADO
Waxa la ogolyahay 1 qof oo wado ardayada/ardayga,booqo beejka iskuulkawixi dheer.

MARKAAN IS ILAALINO AYAAN ILAALIN KARNAKU WAKALE

https://youtu.be/A0YtBBE-Ud4
JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Rientriamo a scuola in sicurezza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Rientriamo a scuola in sicurezza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Rientriamo a scuola in sicurezza

Warbixin ku saabsan qaabka iyo xaalka Ilmo buuxin rabo da’ada 18 ka ama buuxiyay dhawan ama bilaha soo socdo.

Waad salaamantihin dhaman, 

Sida aad wada ogtihiin xalada deg dega ah ee Covid-19 waxbadan oo noloshena caadiga ah aha ayaa isbadalay. Gaar ahaan qaarkiin waxaad weysee ama is dhimay Iskuuladi, Tiroshiiniyada, shaqooyinki, Cusbooneysiinti sijoornada oo aad isku dhimay.  

Hadii aad u bahato cawimaad ama warbixin weydii: 

 • Qofka kaa masulka ah
 • Shaqalaha kaamka aad ku noshahay
 • Ururada sacida (sida ARCI) hadi adan kaam ku jirin.

Halkaan waxad ka heli karta warbixin ku anfici karto: 

Waa maxay cawimad nolol dhis? 

Waa mid ka mid ah caawimada eey Talyaniga siiso caruurta anan heysan waalid ama masuul , kuwaas oo qaan gaaray ama qaan gari rabo si eey usii wataan noloshooda iyo dhex galka bulshada una dhistaan nolol isku filan,lana caawiyo inta eey ka garayaan da’ada 21 ka. 

Yaa iska leh caawinadas? 

Waxa leh dhaman ilmaha qaan gaari rabo ee 18 galay ama gali rabo ee heysto sijoorno da’ayarta ah. 

Yaa Diraayo codsiga Saacidaad marka qaan garto?  

 • Qofka kaa masulka ah

ama 

 • sooshalka kamuunka aad dagantahay ayagoo kashanayo shaqalaha kamka.

  FGHadii aad dhib ku qabto ama laguugu saacidi wayo waxaad la xiriiri karta ururada (Sida ARCI) si eey kaga saacidaan in aad codsigada toos u geysato maxkamada caruurta 

Sidee lagu dalban kara caawimaad marka qan garto? 

Waxaa loo maraa maxkamada caruurta(waxa jiro warqado la buux buuxiyo onlinekana waka helikartaa)  

Shaqalaha soshalka waxeey weydiinayaan maxkamada ilmaha in eey kuu ogolato in laguu kordhiyo waqtiga aad kusii jiro karto xarumaha laguugu caawinayo si aad ugu gaarto inta aad ka xiureyso kow iyo labadanka sano mustaqbalna aad u dhisato. 

Halkee loo dira codsiga kasii id ahanshaha dadka cawinada rabo? 

 • Waxa loo dira maxkamada caruurta mamulkeda 

ama 

 • maxkamda si toos ah

Yaa Diraayo codsiga Saacidaad marka qaan garto? 

Marka aad buuxin rabto 18ka sano 

Maxeey noqon karta jawabta an helayo? 

Maxkamada waxey kuso go’amineysa in eey Soshalka kusi hayan inta aad kow iyo labtanka sano ka gaareyso. 

Hadii eey isoo diidaan maxan sameyaa? 

Waxaan kugula talineyna in aad la xiriirto shaqalaha kaamka ama qofka ka masuulka ah. 

Hada oo eey xalada qasan tahay mala diri karaa codsiga ? 

Haa laakiin mar walba la xiriir shalaha kamka ama qofka ku haayo. 

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Prosieguo Amministrativo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Prosieguo Amministrativo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Prosieguo Amministrativo

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Prosieguo Amministrativo

Sei un minore in attesa di ricongiungimento?

Ciao!

Haddad aad sugeysa inaad isu imaadan qayb familkaga ka tirsan oo waddan kale ay sii joogan waa in la raaco habka ku qoran nadamka ku qoran “ Xeerka Dublino III “. Sii fican uu akhri warbixiintaan hoos ku qoran:

 • Sida aad ogtahay cudurkaan Covid- 19 waddan walba oo yurub buu qabtay, waddan walbo oo yurub wuxuu ugu horreya texgelinaya cafiimadka dadka oo dhan yurub deggen waxayna kale ku tashteen in socodka dadka la joojiyo, waddamada dhexdooda iyo waddan ku waddan.
 • Haddi aad bilabatay nidaamka isuu imashada, ka faydeyso waqtigaan inaad diyaarisa qoralka loo bahan yahay sida aad isku imaan kartan, amase waraqooyinka loo bahan yahay sa uu tagtid waddanka kale oo yurub deggen ninkaga amase nagtada, haddi loo bahan yahay in reerka Somaliya ku joogto ay ku soo diran warkadda dhalashada, amase haddi aad uu bahan tahay warqadda aqonsiga, amase warqadda arooska, warqad walbo oo caddeyneya in ad tihin famil oo ad isqabtan.
 • Arrimahan ku sabsan cudurkaan kaliya waqtiga buu dhereyneya, waa la awooda inaad xaskaga uu tagtid kaliya waqtigaan jiro cudurkan waqti dheraad buu qadanaya, dulqaad kaliya baa loo bahan yahay.
 • Haddi aad qan gar aad noqotay amase haddi aad gashay sanadkaga 18aad,ha ka baqiin codsiga aad codsatay wuu soconayaa inkasto aad ka weyntahay 18 sano.
 • Haddad aad ka yertahay 18sano aan qan gar adan eheen oo ad jeceshay inaad aad uu tagtid qof reer ku ah,oo degan waddan yurub ka tirsan adiguna adan codsaniin sii aad ku tegi laheyd, sii deg deg la hadal kaafilkaga, amase idmanahaga, garyaqankaga, kalkaliyahada bulshadeed, ayagu waxay uu joogan inay ku caawiyaan adiga amase reerkaga, waxayna kale ay awoodan inay idiin siyaan warbixin oo muhim ah sida ay arrimahaan ku sabsan xeraraha isku imashada loo fuliyo.
 • Haddi aad shaqi ka qabtid kala hadal!Kaafilkaga, idmanahaga, garyaqankaga,kalkaliyahada bulshadeed waxay uu joogan inaay ku cawiyaan adiga amase dad reerkaga ka tirsan waxayna idiin si karan warbixiin loo bahan yahay sida ay arrintan la fulin lahaa.

Haa iloowin “ Xeerka Dublino” waa jidka kaliya sharciyeed la mari karo waxaan loo bahan yahay in loo tago dad sharciga yurub yaqaan.

Haddi aad qabtid so'allo ku sabsan arrintaan iskuimashada hayadda loo yaqan EFRIS way ku jawabi doonto , nawac, nala xiriir, na qor amase weedi dadka mamulo hayadda ku haysto inay nala xiriiran mailkenna waa progettoefris@cidas.coop amase namburada talefoonka oo ay kala yihiin + 39 3404277780, iyo, + 39 3428735259.

Haddi aad uu bahan tahay warbixiin kale waad firin karta cinwaanka weebka oo ah Juma Map https://coronavirus.jumamap.com/it it/ amase nambarka telefoonka cagaran 800905570/3511376355 amase ciwaanka weebka oo yahay numeroverderifugiati@arci.it. Nabad dheraad.

(Thanks to CIDAS)

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Sei un minore in attesa di ricongiungimento?

Ricongiungimento familiare

Shuruucda Isku keenista familka (dacwada ) ee MSNA sharciga iyo axdigi Dublin III Iyo xalada deg dega ah ee Covid-19

Warixin ku saabsan Dacwada ama caruurta aan la socon waalidkood ee aanan qaangaarin sharciga qodobkiisa yahay 8 e cd “ Axdigii Dublin III”Kuwaso la tixgalinayo xiligan adag ee Covid-19

HALKEE WAX U MARAYAAN WAASE QAABKE XALKA ILMAHA ANAN QAANGARIN?

 1. Ilmaha waxa uu jooga wadan ka baxsan UE waxana u dacwonayay waalid ama masuul welina lama aqbalin farana lagama qadin si loo dhameyo dacwadiisa:

Ayado la tix racayayo sharciga wasarada arimaha gudaha ee nambarkiisa yahay 0020359 sona baxay 9ka maarso 2020, Kastuurada waxeey qaabili karta codsiga qaxootinimo oo kaliya , mana aqbali karto buuxinta C3 ama qof lasoo celiyay Dublin, waxaa laguugula talinaya in aad sugto inta eey xalada ka dageyso lagana fasaxayo in dib loo furo xfiisyada dowlada, si laguugu ogolaado in aad xareesan karto dhaman sharciyada gaar ahana kan uguhoreeyo ee C3. Inta aad sugeysase waxa ku roon in aad sii diyaarsato warqadaha laga rabo, (wax walba oo ku saabsan caruurta warqadahooda oo aad heysato iskasii diyaarso)

 1. Ilmaha ananq Qaangaarin ee faraha laga qaaday welise anan xareen sharciyadiisa kastuuradiina eey ka xirantay::

Ka bilaabato maalinka aad dalbato waxa macquul ah in ugu badnaan 3 bilood laguuguso jawabo kadibna aad dalban karto dacwada oo dhameestiran, sida ku cad sharciga Dublin III hadi eeysan imaan diidmo sababeysan. Howshi socotay ee ka bilabatay Abriil ama maalmaha hore ee Meey waxa laguugula talinaya in aad kusii dirto sharciyada laga rabo adigoo ku hagaajinayo qeybta qaabilsan Dublinka, kadibna marka la furo waxa laguu samen dona C3.

 1. Dacwada waala ii ogoladay lakiin in aan helo jawabti ayaanan macquul aheen axan sameyaa::

Isku day in aad la xiriirto kastuurada aad wax ka dalbatay iskuna day in eey kuguso diraan jawabtada PEC ama qaab kale oo aad isku raacdan adiga iyo shaqalaha(tusale boosto deg deg ah) kadib waxaad qada talaba xigto oo ah qaabka aad safarada ku garsiin laheed

 1. Dacwada wala ii ogoladay la ina soo siiyay lakiin waxa la diiday safar iyo isku socodba maxaa ila gudboon Covid-19::

Safarada wadan kale iyo Italiya hada wey xiran yihiin sid aku cad sharciga qodobkiisa 29 ee Axdiga Dublin III, Waxa laga raba in aad baxdo mudo 6 bilood ah , hadii eey soo dhawaato waqtiga eey dhaeyso si deg deg ah ula xiriir meeshi laga soo siiyay.

N.B. Warbixintaan kama muuqato xal aniga i anfaco maxan smaeyaa: waa macquul hadana isku day in aad la xiriirto xarunta aad wax ka dalbatay.

Waxaa si gaar ah lagu xasuusinaya hadii aad ku sugantahay xaladaha 1 ama 2 waxaad lasoo xiriiri karta shaqalaha EFRIS ayaga ayaana u gudbindoono xarumaha Dublinka warbixintada kuwaas oo hadhowna kula socon doono xalkaga C3 meshu gaaro ama Kastuurada ka codsan doono in eey soo faro galiyaan qof waqtigi ka dhacay ama ka dhici rabo.

In particolare, qualora vi trovaste nelle situazioni descritte ai punti 1 e 2, può essere utile segnalare i singoli casi in sospeso: l’equipe del progetto EFRIS inoltrerà la comunicazione all’Unità Dublino, che potrà così monitorare la fase di registrazione del C3 da parte della Questura ed intervenire in caso di scadenza ravvicinata del termine.

Emailka progettoefris@cidas.coop;

Telefoonada: +39 3404277780; +39 3428735259 Wixii aqbaar kasii badana ka aqriso aqbaaradka iyo xalafaha Covid-19 ku saabsan qaxootiga iyoajaanibtaba xarunta macluumaadka aruriso ee Juma Map, Più in generale per informazioni, materiali e aggiornamenti circa l’impatto del COVID – 19 su richiedenti asilo e rifugiati consulta la piattaforma Juma Map https://coronavirus.jumamap.com/it_it/ Ama kala xiriir shaqalaha Arci numberada 800905570/351137635 ama emailka numeroverderifugiati@arci.it

DUKUMENTIYADA

VIDEO

MAPPA

MINIILA APP: una mano tesa per ogni minore che arriva  in Europa,  per consentirgli di arrivare in un luogo sicuro e per essere trattato con amore, rispetto e dignità.

Cerchi informazioni o aiuto nel paese in cui ti trovi? Scarica l’applicazione qui

podcast

Af Soomaali
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Shqip ትግርኛ اردو Wolof Af Soomaali