caafimaadka

Aan ugu noqono iskula si amaan ah

Ugu danbeynti shandadiba dib loqaatay. Sanadkaan Boogaagta iyo qalimanta waxanoo dheer waxyabo kale oo eey tahay in aan la qabsano.

Waa kuwan waxyabaha eey dowlada sharciyeysay tahayna in waalidka, ardayda iyo kuwa oo waday ardayba eey tixgaliyaan.

(Fonte: Ministero della Salute)


CABIRKA QANDHADA
Iska cabirmaalin walba inta aadan soo bixin, hadey 37.5 gaarto ama aad isku aragto calamahada Covid-19 joog guriga lana xiriir dhartarka

DHAQ GACMAHA
Isticmaalna waxbaha lagu nadifiyo gacmaha oyaalogudaha oo iskulka

RAAC CALAMAHA
Iskuulka gudihisa waxa lagu sameyay calamdo dhinaca laga galo iyo kan laga baxaba tix gali

SOO DEGSO APPKA IMMUNI
Hadi aad kaweyn tahay 14sano soodegso wuxu ka sacidaya Covid-19 iyo qaabkiisa

ILAALI CAIRKA KALAFOGANSHAHA
Iska jirmeelwalba oo lagu bato, kana fogoow ugu yaraan 1mitir qofka kale

XIROMASKERAHA
Xiro mar walba oo aad la joogto dad kale ama meel daboolan,kursiga marka fadhido hadi kan ku dhaw uu joogo 1mitir waa iska furi karta, 6 sano ilmaha ka yar lagamarabo

WAR BIXINKA QAADO
Waxa la ogolyahay 1 qof oo wado ardayada/ardayga,booqo beejka iskuulkawixi dheer.

MARKAAN IS ILAALINO AYAAN ILAALIN KARNAKU WAKALE

https://youtu.be/A0YtBBE-Ud4
JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Rientriamo a scuola in sicurezza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Rientriamo a scuola in sicurezza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Rientriamo a scuola in sicurezza

Qiimaha Maskeraha iyo faahfaahin

Qiimaha saxda ah oo eey dowlada u goysey waa 0,50 € ma aha sax in la gado qiimo intaas ka badan, iska hubi marka aad gadaneyso in uu yahay midka saxda ah wana in eey ku qornataa CE qaabka loo isticmalana iska hubi waa in uu ahadaa kan dhaqatiirta eey xirtaan oo kale.


JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Costo mascherine al dettaglio

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Costo mascherine al dettaglio

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Costo mascherine al dettaglio

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Costo mascherine al dettaglio

OMS- Ururka caafimaadka aduunka: Shuruucda ka hortaga coronavirus

Isku day in ad ku xirnato webka OMS si ad u hesho aqbaradka COVID-19, ama xarumaha cafimad iyo kuwa dowlada ee ku dhaw. Inta badan dadka weyka bogsooda xanuunka weyse dhacda in eey dad kale halis ku noqoto, fadlan ilaali caafimadka naftada iyo kan bulshada kaleba.

Dhaq inbadan gacmaha
Inbadan dhaq gacmaha kuna dhaq alkol ama saabuunta gacmaha
Sabab? Qofka marku qufaco ama hindhiso waxa afkiisa kasoo baxo qooyaan yar oo anan isha qaban, hadii aad aad ugu dhawdahay waxad qadan karta laqina karta qoyaankaas oo laga yaabo in uu fiiruska kuso raaco.

Ilaali farqiga bulshada
U jirso ugu yaraan 1 mitir qofka kale hadi uu hindhiso ama qufaco.
Sabab? Qofka marku qufaco ama hindhiso waxa afkiisa kasoo baxo qooyaan yar oo anan isha qaban, hadii aad aad ugu dhawdahay waxad qadan karta laqina karta qoyaankaas oo laga yaabo in uu fiiruska kuso raaco.

Iska ilaali in aad tabato afka, sanka ama indhaha
Sabab? Gacmaha waxeey taabtaan meelo badan waxana laga yaba in eey soo qadan fiiruska hadii aad tabatana waxa laga yaba in aad u gudbiso jirka intiisa kale. Sida sanka ama indhaha ama afka wa melaha eey sahlan tahay in jirka usii gudbiyo.

Ilaali farqiga idin dhaxeyo oo eey neefta gaarto.
Ku dadaal in adan aad ugu dhawan qofka kale si eeysan isku gaarin neeftiina, sababto ah neefta wa laga qada, hadii aad hindhiseyso ku hindhis ama ku qufac fosaleeti ama suxulkaga oo laaban.
Sabab? Sida aan horay kuso xusnay tana wala mid oo fiiruska wuxu kaloo raaci karaa neefta qofka kasoo baxeyso afkiisa tasoo halis ah in uu u gudbiyo kan kale COVID-19.

Hadii aad isku aragto calamadaha ama shakido , joog gurigada ee wac si deg deg ah dhaqtarkaga ama kan caruurta haduu caruurta hayo ama wac nambarada gobolka uu u diyariyay gargaarka deg dega ah.

SHARCIYADA 10 KU SAABSAN LUUQADAHA LAGU SAMEEYO

CORONAVIRUS CUSUB - 10 DHAQAN INAAD SAMEEATO
Kuwani waa talooyinka rasmiga ah ee Wasaaradda Caafimaadka:

  1. Inta badan gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo ama alkolo ku saleysan alkolada
  2. Ka fogow xiriir dhow oo lala yeesho dadka qaba cudurrada neef-mareenka
  3. Ha ku taaban gacmahaaga, sankaaga iyo afkaaga gacmahaaga
  4. Ku dabool afkaaga iyo sankaaga unugyada la tuuri karo markii aad hindhisto ama qufacdo. Haddii aadan haysan dhar-gacmeed, adeegso suxulka xusulkaaga
  5. Ha u qaadan dawooyinka lidka-fayraska ama antibiyootigga warqad dhakhtar la'aan ah
  6. Ku nadiifi sagxadaha / jeermis-dileyaal aalkolo ku saleysan
  7. Isticmaal maaskaro kaliya haddii aad ka shakisan tahay inaad jiran tahay ama aad daryeesho dadka jiran
  8. KU BILAASH Alaabada Shiinaha iyo baararka ay ka soo heleen Shiinaha ma aha qatar
  9. Xayawaanka guryuhu ma faafiya coronavirus-ka cusub
  10. Haddii aad ka shakisan tahay, ha aadin qolka gurmadka, wac dhakhtarka qoyskaaga oo raac tilmaamihiisa

Tarjumadaha: ingiriis, faransiis, Shiinaha, af romaniya, afbaan, carabi, bengali, urdu, somali, russian, amharic, tigrinya, bambarà, wolof iskaa wax u qabso ku shaqeeyaan Ururka Naga - MilanArci Milano iyo shabakadda dhexdhexaadiyeyaasha ee Lambarka taleefanka bilaashka ah ee magangalyo-doonka iyo qaxootiga ARCI

CORONAVIRUS CUSUB: VADEMECUM. MAXAAD SAMAYN KARTAA KHATAR KHATAR

Buug-gacmeedku wuxuu ka abuuray Wasaaradda Caafimaadka oo leh Machadka Sare ee Caafimaadka iyo Xarunta Ka-hortagga iyo Xakameynta Cudurrada ee Yurub, buug-gacmeedka ayaa ka jawaabaya shakiga iyo welwelka badan ee soo noqnoqda wuxuuna raacaa talooyinka ka hortagga . (cusbooneysiiyay Maarso 10, 2020)

1. Waa maxay calaamadaha aan u baahan nahay inaan iska ilaaliyo?
Qandho iyo calaamadaha hargabka-sida qufaca, cunaha oo xanuun ah, neefta oo ku yaraata, murqaha oo xanuun, daal ayaa ah astaamaha suuragalka infekshanka coronavirus-ka cusub.

2. Waxaan qabaa qandho iyo / ama calaamadaha ifilada, maxaan sameeyaa?
Gudaha joog oo wac takhtarkaaga qoyska, takhtarka carruurta ama ilaaliyaha caafimaad.

3. Mudo intee leeg ayay qaadataa in la waco dhakhtarka?
Isla markiiba. Haddii aad u maleynaysid inaad cudurka qabtid, wac isla markaaba aad dareento astaamaha caabuqa neef-mareenka, adigoo sharxaya astaamaha iyo xiriirada halista ku jira.

4. Ma xiriiri karo dhaqtarka qoyskeyga, maxaan sameeyaa?
Wac mid ka mid ah lambarrada deg-degga ee ku taxan bogga www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Miyaan toos toos ugu tagi karaa qolka gargaarka degdegga ah ama dhaqtarka qoyskeyga?
Maya. Haddii aad aado qolka gargaarka degdegga ah ama aad aado bukaan-socod eegtada bukaannad adigoon marka hore oggolaanin takhtarkaaga, waad qaadsiin kartaa dadka kale.

6. Sideen u ilaalin karaa xubnaha qoyskayga?
Had iyo jeer raac dabeecadaha nadaafadda shaqsiyeed (gacmahaaga si joogto ah ugu maydh saabuun iyo biyo ama isticmaal jaale ku saleysan alkolo) oo ka dhig meesha deegaanka nadaafad. Haddii aad u maleynaysid inaad cudurka qabtid, xiro maaskaro qalliinka ah, ka fogow qoyskaaga oo had iyo jeer jeermiga ka nadiifi waxyaabaha maalin kasta ah.

7. Halkee baan ka qaadi karaa imtixaanka?
Tijaabooyinka waxaa lagu sameeyaa kaliya shaybaarada Adeegga Caafimaadka Qaranka. Haddii dhakhtarkaagu u maleeyo in baaritaan loo baahan yahay, wuxuu ku siin doonaa tilmaamo ku saabsan sida loo sii wado.

8. Halkeen ka heli karaa macluumaad kale oo lagu kalsoonaan karo?
Raac kaliya tilmaamaha gaarka ah iyo cusboonaysiinta ee shabakadaha rasmiga ah, maamulada maxalliga ah iyo Ilaalinta Madaniga.

Hagis ama saacidaad caafimaad ee Ajaanibta.
Dhamaan dadka aanan heysan dhaqtar u qaas ah ee u baahan saacidaad Caafimaad Ururka Médecins du Monde waxeey ayaa kuu diyaariyay adeeg caafimaad. Dhaqtarka familka, midka cilmu nafsiga kala xiriir +39 351 0221390

VIDEO

podcast

MAPPA

SaniMApp

Una app che fornisce informazioni sull’assistenza sanitaria a Roma e nel Lazio per le persone straniere sprovviste di permesso di soggiorno e per i cittadini comunitari in condizione di fragilità sociale e amministrativa, in 4 lingue, realizzata dal Gris Lazio in collaborazione con Sanità di Frontiera Onlus e Team Dev.

Af Soomaali
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Shqip ትግርኛ اردو Wolof Af Soomaali