Fokus: Shtetasit italianë që kthehen nga jashtë dhe shtetas të huaj në Itali

SHKARKONI KETU:

- VETDEKLARIMI PËR LËVIZJET NË ITALI: MODELI I RI 26.03.2020

- VETÇERTIFIKIMI MBI MOTIVET E LËVIZJES: MODELI

 • Cilat rregulla vlejnë nga 28 marsi për hyrjen në Itali nga jashtë?
 1. Transportuesi është përgjegjësuar: vetçertifikimi i arsyeve të udhëtimit (linku për formularin) duhet të dorëzohet gjatë imbarkimit dhe duhet të përmbajë arsyet e udhëtimit në detaje (shëndeti, pune, nevojë absolute), të tregojë vendin ku do të kalojë 14 ditët në vijim të izolimit, mjetet personale ose private me të cilat do të arrihet ky vend dhe një numër telefoni celular. "Nevojë absolute" nënkuptojnë arsyet e treguara në FAQ të botuara në faqen tonë. 
 2. Kush mbërrin nga jashtë nuk mund të marrë mjetet publike të transportit, por vetëm mjetet e transportit privat (prandaj ose dikush vjen ta marr në aeroport, port ose stacion ose personi në fjalë merr një makinë me qira, ose në masën e lejuar, merr taksi ose makinë me qira me shofer).   
 3. Karantina tani duhet të bëhet nga kushdo që hyn në Itali. Pra, edhe nga ata që hyjnë me automjet privat. Ata që hyjnë në Itali për punë mund të përdorin akoma mundësinë e shtyrjes së fillimit të karantinës për 72 orë (e zgjatshme dhe për 48), në limitet kur kjo është absolutisht e nevojshme. 
 4. Të gjithë ata që hyjnë nga jashtë, edhe me mjete private, duhet të njoftojnë Autoritetin vendor shëndetësor përgjegjës për territorin. 
 5. Izolimi gjithashtu mund të kalohet në një vend tjetër përveç shtëpisë, të zgjedhur nga pala e interesuar
 6. Nëse dikush, duke mbërritur në Itali, nuk ka vend ku të kalojë karantinën ose nuk është në gjendje ta arrijë atë ( nuk mund të vijnë ta marrin, nuk mund të gjejë një dhomë hoteli ...), atëherë ai duhet të kalojë periudhën e izolimit në një vend të vendosur nga Mbrojtja Civile, dhe shpenzimet duhet të paguhen nga pala e interesuar.
 7. Janë të përjashtuar nga këto rregulla: punonjësit ndërkufitar, personeli shëndetësor, ekuipazhe për transport pasagjerësh dhe mallrash.

 

URDHËRI i Ministrit të Shëndetësisë në konsultim me Ministrin e Infrastrukturës dhe Transportit 

 • Jam një shtetas italian jashtë vendit ose i huaj që banoj në Itali, a mund të kthehem në Itali?

Po, nëse kthimi është një urgjencë absolute. Prandaj, për shembull, lejohet kthimi i shtetasve italianë ose të huajve që banojnë në Itali që ndodhen jashtë vendit përkohësisht (për turizëm, biznes apo arsye tjetër). Qytetarët italianë të detyruar të largohen nga vendi i huaj ku kanë punuar ose studiuar u lejohet gjithashtu të kthehen në Itali (sepse, për shembull, ata u pushuan nga puna, humbën shtëpinë e tyre, kursi i tyre i studimit u ndërpre përfundimisht).

 • Unë jam një qytetar i huaj dhe aktualisht jam në Itali, a mund të kthehem në vendin tim?

Po, nëse kthimi është një urgjencë absolute, në të njëjtat kushte, të cilave u nënshtrohet kthimi i shtetasve italianë nga jashtë (shiko faq). Pezullimi i përkohshëm i veprimtarisë së punës ose vazhdimi i saj në modalitetin "punë e shkathët" nuk lejon lëvizje. Për vetçertifikim të arsyeve të lëvizjeve të nevojshme për të arritur kufirin, mund të përdoret formulari i publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme.

Rekomandohet të kontrolloni përpara nisjes masat e parashikuara në vendin e destinacionit për të kundërshtuar përhapjen e virusit.

Ne gjithashtu ju rekomandojmë që të kontaktoni ambasadën e vendit tuaj në Itali.

 • Po kthehem nga jashtë. A mund ti kërkoj dikujt që të më marrë me makinë nga aeroporti, stacioni i trenit apo porti i mbërritjes?

Po, por vetëm një person bashkëjetues në të njëjtin vendbanim si personi i transportuar, mundësisht i pajisur me dipozitive mbrojtëse. Masa në fjalë është një nga rastet e "urgjencës absolute", e cila duhet të vetçertifikohet me formularin e vënë në dispozicion të Ministrisë së Brendshme, të përpiluar në të gjitha pjesët e tij, duke treguar, në veçanti, rrugën e përshkuar dhe vendbanimin ku personi shkon

Mbetet i pandikuar detyrimi të komunikoni menjëherë hyrjen në Itali pranë Departamentit të Parandalimit, për t'ju nënshtruar mbikëqyrjes shëndetësore dhe izolimit vullnetar, si dhe detyrimi për të raportuar me shpejtësi shfaqjen e simptomave të COVID-19 tek autoriteti shëndetësor.

You may also like...

Shqip
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali ትግርኛ اردو Wolof Shqip