Puna e shkathët (Smart working)

Deri në përfundimin e urgjencës COVID-19, punonjësit e sektorit privat që kanë të paktën një fëmijë nën moshën 14 vjeç kanë të drejtë të kryejnë punën në mënyrë smart, me kusht që kjo mënyrë të jetë në përputhje me karakteristikat e vetë punës. Në familje nuk duhet të ketë një prind tjetër që merr kompensim të të ardhurave në rast të pezullimit ose ndërprerjes së punës. Gjithashtu, puna smart nuk mund të adoptohet nëse në familje është dhe prindi tjetër i cili nuk punon. Puna smart mund të bëhet përmes mjeteve informatike të punonjësit nëse mjetet nuk sigurohen nga punëdhënësi.

You may also like...

Shqip
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali ትግርኛ اردو Wolof Shqip