Mbështetje për udhëtarët

Mund te bejne kerkese per rimbursim, udhëtarët për arsye pune ose studimi, përdoruesit e kompanive që ofrojnë shërbime të transportit hekurudhor dhe shërbime të transportit publik lokal, të cilet plotësojne kushtet e mëposhtme:

a) të ketë një abonim hekurudhor ose të transportit publik lokal, të vlefshëm gjatë periudhës së interesuar nga masat e qeverisë, në përputhje me dekretet e Kryeministrit për zbatimin e dekreteve ligjore të 23 shkurtit 2020, n. 6, e 25 Marsit 2020, n. 19;

b) mund të deklarojnë, nën përgjegjësinë e tyre, me vetë-çertifikim, në përputhje me dekretin e Presidentit të Republikës 28 Dhjetor 2000 nr. 445, të cilët nuk ishin në gjendje të përdorin biletën/abonenë e udhëtimit, tërësisht ose pjesërisht, për shkak të masave qeveritare të siper përmendura.


Cdokush që dëshiron të kërkojë një rimbursim të biletave/aboneve të udhëtimit duhet t'i komunikojë kërkesën e tij kompanise së transportit, duke theksuar pamundësinë e ndërmarrjes së udhëtimit. Brenda 15 ditëve nga marrja e komunikimit, transportuesi jep rimbursimin përmes:


- Një kupon te barazvlefshëm me koston e biletës i cili duhet të përdoret brenda një viti nga lëshimi.


- Kohëzgjatje të abonesë për një periudhe që korrespondon me atë gjatë së cilës nuk ka qenë e mundur të përdoret. 


Informacionet e përmbajtura në këtë skedë nuk mund të marrin parasysh situata individuale ose sqarime që mund të vijnë nga qarkore shpjeguese, kështu që është gjithmonë e nevojshme të kontaktoni një konsulent.

You may also like...

Shqip
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali ትግርኛ اردو Wolof Shqip