DPCM i ri: kufizimet sipas zonave

Në vijim tre zonat kritike të Italisë dhe masat kryesore kufizuese të parashikuara nga DPCM i 3 nëntorit, në fuqi nga 6 nëntor deri më 3 dhjetor.

ZONA E VERDHË
Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.

ZONA PORTOKALLI
Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.

ZONA E KUQE
Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.

ZONA E VERDHË

 • Është e ndaluar të qarkulloni nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit, përveç rasteve të provuara për punë, nevoja dhe të shëndetit në përgjithësi. Rekomandohet të mos lëvizni përveç për arsye të shëndetit, punës, studimit, situatave të nevojës.
 • Mbyllje të qendrave tregtare në ditët e festave dhe ditët para festave (të shtunave dhe të dielave) me përjashtim të farmacive, parafarmacive, qendrave shëndetësore, supermarketeve, tabakerive dhe stendave të gazetave brenda tyre.
 • Mbyllje e muzeve dhe ekspozitave.
 • Mësim në distancë për shkollat ​​e mesme, përveç studentëve me aftësi të kufizuara dhe në rast të përdorimit të laboratorëve; mësimdhënie në prezencë për kopshte, shkolla fillore dhe cikël të ulët. Mbyllje e universiteteve, përveç disa aktiviteteve për fillestarët dhe laboratorët.
 • Ulje deri në 50% të kapacitetit në transportin publik, përveç transportit shkollor.
 • Pezullim i veprimtarisë së sallave të lojrave, bastit, bingos dhe lojrave të fatit në bare dhe tabakeri.
 • Mbyllje të bareve dhe restoranteve në orën 18. Take away është e lejuar deri në orën 22. Nuk ka kufizime për dërgimin e ushqimit në shtëpi.
 • Mbeten të mbyllura pishinat, palestrat, teatrot dhe kinematë. Qendrat sportive mbeten të hapura.

ZONA PORTOKALLI

 • Është e ndaluar të qarkulloni nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit, me përjashtim të arsyeve të provuara të punës, nevojës dhe shëndetit.
 • Janë të ndaluara lëvizjet brenda dhe jashtë një rajoni në një tjetër dhe nga një komunë në tjetrën, përveç nëse vërtetohen arsyet e punës, studimit, shëndetit ose nevojës.
  Rekomandohet që të shmangen udhëtimet e panevojshme gjatë ditës brenda komunës tuaj.
 • Baret dhe restorantet mbyllen, 7 ditë në javë. Take away është e lejuar deri në orën 22. Nuk ka kufizime për dërgimin e ushqimit në shtëpi.
 • Mbyllje të qendrave tregtare në ditët e festave dhe ditët para festave me përjashtim të farmacive, parafarmacive, qendrave shëndetësore, dyqaneve ushqimore, tabakerive dhe stendave të gazetave brenda tyre.
 • Mbyllje e muzeve dhe ekspozitave.
 • Mësim në distancë për shkollat ​​e mesme, përveç studentëve me aftësi të kufizuara dhe në rast të përdorimit të laboratorëve; mësimdhënie në prezencë për kopshte, shkolla fillore dhe cikël të ulët.
  Mbyllje e universiteteve, përveç disa aktiviteteve për fillestarët dhe laboratorët.
 • Ulje deri në 50% të kapacitetit në transportin publik, përveç transportit shkollor.
 • Pezullim i veprimtarisë së sallave të lojrave, bastit, bingos dhe lojrave të fatit në bare dhe tabakeri.
 • Mbeten të mbyllura pishinat, palestrat, teatrot dhe kinematë
  Qendrat sportive mbeten të hapura.

ZONA E KUQE

 • Ndalohet çdo lëvizje, madje edhe brenda komunës ku jetoni, në çdo kohë, përveç për arsye të punës, nevojës dhe shëndetit; ndalohet lëvizja nga një rajon në tjetrin dhe nga njëra komunë në tjetrën.
 • Baret dhe restorantet mbyllen, 7 ditë në javë. Take away është e lejuar deri në orën 22. Nuk ka kufizime për dërgimin e ushqimit në shtëpi.
 • Mbyllje e dyqaneve, përveç supermarketeve, prodhimeve ushqimore dhe gjërave të nevojshme.
 • Mbeten të hapura dyqanet e gazetave, tabakeritë, farmacitë dhe parafarmacitë, lavanderitë, parukierët dhe berberët.
 • Mbyllje e qendrave estetike.
 • Mësimi në distancë për shkollën e mesme, për klasat e shtata dhe të teta.
  Mbeten të hapura vetëm parashkollorët, shkollat ​​fillore dhe shkollat ​​e ciklit të mesëm të ulët. Mbyllur universitetet, përveç se me përjashtime specifike.
 • Janë të pezulluara të gjitha garat sportive përveç atyre që njihen si me interes kombëtar nga CONI dhe CIP. Pezullohen aktivitetet në qendrat sportive. Mbetet e lejuar të kryesh aktivitet fizik pranë shtëpisë dhe aktivitete sportive vetëm jashtë në formë individuale.
 • Janë të mbyllura muzetë dhe ekspozitat; gjithashtu dhe teatrot, kinematë, palestrat, sallat e lojrave, të bastit, bingos dhe lojrave të fatit në bare dhe tabakeri.
  Për transportin publik, lejohet mbushja deri në 50% të kapacitetit, përveç mjetet e transportit shkollor.

LËVIZJET, 6 GJËRA QË DUHET TË DIMË

FAQ

A duhet të justifikohen lëvizjet në ndonjë mënyrë? A është e nevojshme të prodhohet një vetëdeklarim? Nga ora 5 e mëngjesit e deri në 22 nuk është i nevojshëm vetëdeklarimi. Nga ora 22 deri në 5, duhet të jeni gjithmonë në gjendje të demonstroni se lëvizja hyn në mesin e atyre që lejohen. A mund të shkoj të ndihmoj një të afërm ose një shok me aftësi të kufizuara? Po, është një situatë nevoje dhe prandaj nuk ka kufizime oraresh. Sidoqoftë nga ora 22 deri në 5 kërkohet vetëdeklarimi. Jam i ndarë /i divorcuar, a mund të vizitoj fëmijët e mi të mitur? Po. Udhëtimi për të arritur fëmijët e mitur me prindin tjetër ose në çdo rast me kujdestarin, ose për t'i marrë me vete lejohet, edhe midis komunave në zona të ndryshme. A mund të shkohet në kishë ose në vende të tjera të kultit? Po, vetëm nga ora 5 në 22. Nëse jetoj në një komunë dhe punoj në një tjetër, a mund të lëviz “vajtje ardhje”? Po Nese dikush ndodhet jashtë shtëpisë ose vendbanimit të tij a mund të kthehet? Po

FAQ

A duhet të justifikohen lëvizjet në ndonjë mënyrë? A është e nevojshme të prodhohet një vetëdeklarim? Nga ora 5 e deri në 22 nuk është e nevojshme të motivohen lëvizjet brenda komunës tuaj. Për udhëtime në komuna të tjera, si dhe nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit edhe brenda komunës suaj, gjithmonë duhet të jeni në gjendje të demonstroni se lëvizja është mes atyre që lejohen, edhe me anë të një vetëdeklarimi që mund të bëhet në formular të stampuar me të cilin janë paisur forcat e policisë së shtetit dhe lokale. A mund të shkoj të ndihmoj një të afërm ose një shok me aftësi të kufizuara? Po, është një situatë nevoje dhe prandaj nuk ka kufizime oraresh. Jam i ndarë /i divorcuar, a mund të vizitoj fëmijët e mi të mitur? Po. Udhëtimi për të arritur fëmijët e mitur me prindin tjetër ose në çdo rast me kujdestarin, ose për t'i marrë me vete lejohet, edhe midis komunave në zona të ndryshme. A mund të shkohet në kishë ose në vende të tjera të kultit? Po, nga ora 5 deri në 22. Ndërsa, nga ora 22 deri në 5, ekziston një regjim udhëtimi i ngjashëm me atë të zonës së kuqe. Nëse jetoj në një komunë dhe punoj në një tjetër, a mund të lëviz “vajtje ardhje”? Në këto raste, lëvizja është e justifikuar për nevojat e punës, nëse nuk është e mundur të punosh nga shtëpia. Nese dikush ndodhet jashtë shtëpisë ose vendbanimit të tij a mund të kthehet? Po, do të jeni në gjendje të ktheheni për herën e parë. Më pas, lëvizjet do të lejohen vetëm në fushat dhe për arsyet vijuese: për arsye të punës, situatave të nevojës, motive studimi, arsyeve shëndetësore ose për të kryer aktivitete ose të merrni shërbime që nuk janë të disponueshme në Komunën tuaj (për shembull të shkoni në zyrën postare ose të bëni pazar, nëse nuk ka zyra ose dyqane e pika të tilla të shitjes në komunën tuaj).

FAQ

A duhet të justifikohen lëvizjet në ndonjë mënyrë? A është e nevojshme të prodhohet një vetëdeklarim?

Ju gjithmonë duhet të jeni në gjendje të demonstroni se lëvizja është mes atyre që lejohen, edhe me anë të një vetëdeklarimi që mund të bëhet në formular të stampuar me të cilin janë paisur forcat e policisë së shtetit dhe lokale.

A mund të shkoj të ndihmoj një të afërm ose një shok me aftësi të kufizuara?
Po, është një situatë nevoje.

Jam i ndarë /i divorcuar, a mund të vizitoj fëmijët e mi të mitur?
Po. Udhëtimi për të arritur fëmijët e mitur me prindin tjetër ose në çdo rast me kujdestarin, ose për t'i marrë me vete lejohet, edhe midis komunave në zona të ndryshme.

A mund të shkohet në kishë ose në vende të tjera të kultit?
Është e mundur të shkoni në vendin e kultit më afër shtëpisë, lëvizje që duhet të bëhet sa më shumë që të jetë e mundur në afërsi të shtëpisë suaj. Në fakt, lejohet hyrja në vendet e kultit , me kusht që të shmangen grumbullimet dhe të sigurohet një distancë jo më pak se një metër midis vizitorëve. Vendet e kultit mund të arrihen me rastin e lëvizjeve që lejohen, domethënë ato të përcaktuara nga nevojat e punës ose nga nevojat, dhe të cilat ndodhen përgjatë rrugës tashmë të planifikuar. Gjithashtu është e lejuar të merrni pjesë në shërbesat fetare.

Nëse jetoj në një komunë dhe punoj në një tjetër, a mund të lëviz “vajtje ardhje”?
Në këto raste, lëvizja është e justifikuar për nevojat e punës, nëse nuk është e mundur të punosh nga shtëpia.

Nese dikush ndodhet jashtë shtëpisë ose vendbanimit të tij a mund të kthehet?
Po, do të jeni në gjendje të ktheheni për herën e parë. Më pas, lëvizjet do të lejohen vetëm në fushat dhe për arsyet vijuese: për arsye të punës, situatave të nevojës, motive studimi, arsyeve shëndetësore ose për të kryer aktivitete ose të merrni shërbime që nuk janë të disponueshme në Komunën tuaj (për shembull të shkoni në zyrën postare ose të bëni pazar, nëse nuk ka zyra ose dyqane e pika të tilla të shitjes në komunën tuaj).

Fonte: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

You may also like...

Shqip
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali ትግርኛ اردو Wolof Shqip