Rregullat dhe sjellja

Il Governo italiano per contrastare la diffusione del Coronavirus (COVID-19) ha messo in atto una serie di misure che devono essere rispettate da tutte le persone. In questa sezione, che verrà aggiornata regolarmente, tutti i dettagli sulle norme da rispettare.

Kthehemi në shkollë në siguri

Më në fund erdhi koha për të përgatitur çantën e shkollës. Këtë vit, së bashku me librat dhe fletoret, duhet të fusim edhe disa zakone të reja.

Materialet e fushatës institucionale kushtuar personelit të shkollës, familjeve, studenteve dhe studentëve për të shoqëruar rifillimin e mësimeve dhe për të inkurajuar zbatimin e zakoneve të reja.

(Fonte: Ministero della Salute)


MATNI TEMPERATURËN
Bëjeni këtë çdo ditë para se të dilni. Nëse keni më shumë se 37.5 °, ose simptoma që i atribuohen Covid-19, qëndroni në shtëpi dhe kontaktoni mjekun tuaj.

LANI SHPESH DUART
Dhe përdorni produktet higjenizuese të vendosura në dispozicion në Institutin tuaj.

NDIQNI SHENJAT
Hyrjet dhe daljet janë të diferencuara, ndiqni udhëzimet e përgatitura nga shkolla juaj.

SHKARKO APLIKIACIONIN IMMUNI
Nëse jeni 14 vjeç e lart, shkarkojeni menjëhere. Aplikacioni ju lejon të zbuloni çdo ekspozim ndaj Covid-19.

MBANI DISTANCËN
Shmangni çdo grumbullim. Gjithmonë mbani të paktën një metër distancë midis vetes dhe të tjerëve.

VENDOSNI MASKËN
Gjithmonë mbajeni atë kur jeni në lëvizje ose në zona të përbashkëta. Në sportel, nëse respektohet një metër distancë, mund ta hiqni atë. Nën moshën 6 vjeç nuk është parashikuar.

INFORMOHU RRETH HYRJES NĖ SHKOLLË
Është parashikuar që do jetë vetëm një shoqërues për nxënës/nxënëse. Ju mund të mësoni më shumë rreth rregullave të hyrjes në faqen e internetit të shkollës suaj.

DUKE MBROJTUR VETVETEN NE MBROJMĖ DHE TË TJERËT

https://youtu.be/A0YtBBE-Ud4
JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Rientriamo a scuola in sicurezza

Rregullat e reja për udhëtimet nga 18 maji

Nga data 18 maj,në përgjithësi ju mund të lëvizni pa limite brenda qarkut (regione) në të cilin ndodheni. Sidoqoftë, autoritetet mund të kufizojnë udhëtimet në disa zona të qarkut për të frenuar përhapjen e COVID-19.

Lëvizjet nga një qark në tjetrin janë ende të kufizuara. Në përgjithësi, ju duhet të qëndroni brenda qarkut në të cilin ndodheni. Arsyet e vetme të vlefshme për të kaluar në një qark tjetër janë: për arsye pune, të cilat duhet të jenë të demonstrueshme; në raste urgjence absolute; për arsye shëndetësore; që të ktheheni në shtëpi ose në vendbanimin tuaj. Ky rregull është i vlefshëm deri më 2 qershor.

Nga 3 qershori, në përgjithësi, do të jetë e mundur lëvizja pa limit nga një qark në tjetrin. Sidoqoftë, autoritetet mund të kufizojnë udhëtimin në disa zona të Italisë për të kufizuar përhapjen e COVID-19.

Është akoma e ndaluar mbledhja e njerëzve në vende publike ose të hapura për publikun. Në çdo rast, gjithmonë konsultohuni me sitin e rajonit ku jeni dhe ku dëshironi të shkoni për të marrë azhurnime për atë që mund të bëni.


Covid-19: Rregulla dhe kufizime të reja - nga data 4 deri me 18 maj 2020

Me 4 maj dhe deri me 18 maj, hyn në fuqi Dekreti i ri i Kryeministrit i 26 Prillit 2020, i cili ndryshon rregullat dhe sjelljet që duhet te ndermerren për shkak të emergjencës së koronavirusit.

Distancimi fizik eshte akoma i detyrueshem?

Ruajtja e distancës fizike midis njerëzve të paktën një metër mbetet e detyrueshme, si dhe rekomandohet përdorimi i maskave, dorezave si dhe pajisjeve të tjera mbrojtëse personale. Përdorimi i maskave është i detyrueshem në vendet publike te mbyllura, përfshirë transportin publik.

A lejohen levizjet?

Lëvizja brenda të njëjtit Qark është ei lejuar, si për arsye pune, shëndetësore, nevojë, dhe për të vizituar të afërmit me kusht që të respektohet ndalimi i grupimeve dhe distanca ndërnjerëzore prej së paku një metër dhe te përdoren maska. Udhëtimi jashtë Qarkut do të lejohet vetëm për arsye pune, shëndetësore dhe urgjence absolute. Kthimi në shtëpi ose vendbanim do të lejohet.

Ju rekomandojmë që të kontaktoni numrin jeshil për Qarkun specifik kushtuar emergjencës COVID-19, për informacion të mëtejshëm, përfshirë informacione në rast kthimi, për nevojën e mundshme, për karantinë dhe izolim në bësim.

Cilët janë formularët e rinj të vetëçertifikimit?

Vetëçertifikimi i lëvizjeve i Ministrise se Brendshme

Formulari i vetëçertifikimit për hyrjen në Itali

 

A mund të shkoj në park?

Lejohet hyrja në parqe, kopshte dhe vila publike, duke respektuar distancën ndërnjerëzore prej të paktën 1 metër ndërsa mbahen mbyllur zonat e lojërave për fëmijë. Kryetarët e komunave mund të vlerësojnë mundësinë e ndalimit të hyrjes në parqe nëse nuk është e mundur të zbatohen rregullat e sigurisë.

A mund të bëj veprimtari sportive e motorike? A mund të shoqëroj një të mitur?

Lejohet të kryhen individualisht, ose me një person shoqërues për të mitur apo persona që nuk janë plotësisht të vetë-mjaftueshëm, aktivitete sportive ose motorike, duke mbajtur distancën e sigurisë ndërpersonale të paktën dy metra për sportin dhe të paktën një metër për çdo aktivitet tjetër .

A lejohen funeralet dhe ceremonitë fetare?

Për sa i përket ceremonive fetare, do të lejohen funeralet, në të cilat do të marrin pjesë të afërmit e shkallës së parë dhe të dytë për një maksimum prej 15 personash, me një funksion që preferohet të mbahet jashtë, të veshin maska ​​dhe të respektojnë rreptësisht distancën e sigurisë ndërnjerëzore me të paktën një metër.

A mund të shkoj në restorant apo në fast food?

Po, por vetëm për tërheqjen e mallrave të porositura. Aktivitetet e restorit në të vërtetë janë të hapura vetëm për dërgesat në shtëpi ose për të lejuar tërheqjen e asaj që është porositur, duke kujtuar detyrimin për të respektuar distancën e sigurisë. Nuk është e mundur të konsumohet brenda lokalit. 

Çfarë duhet të bëj nëse kam ethe?

Ata me ethe mbi 37.5 gradë dhe simptoma të frymëmarrjes e kanë detyrim, jo ​​më vetëm rekomandimin, të qëndrojnë në shtëpi dhe të paralajmërojnë mjekun e tyre.

A është e mundur të merrni recetën nga mjeku juaj me email ose me mesazh në telefonin tuaj celular?

Po. MeUrdhrin e 19 Marsit 2020 lejohet të merret nga mjeku juaj "Numri i recetës Elektronike" pa qenë e nevojshme të tërhiqni fizikisht formularin prej letre. Farmacisti, pasi të ketë numri i recetës elektronike dhe kodin fiskal që ndodhet në Kartën Shëndetësore të pacientit, ju dorëzon ilaçin e kërkuar.

Me masat kufizuese kombëtare a janë pezulluar aktivitetet e qendrave kundra dhunës ndaj grave?

Jo. Gratë që janë viktima të dhunës dhe kërcënimit nuk duhet të ndjehen të vetmuara dhe mund të telefonojnë në numrin falas 1522, në dispozicion 24 orë në ditë për ndihmë dhe asistencë. Episodet e dhunës përcaktojnë një situatë të "nevoje" e cila autorizon lëvizjen e grave për të shkuar në qendrën kundra dhunës, siç parashikohet nga dekreti i 11 marsit.

Ekzistojnë nisma të mbështetjes psikologjike për njerëzit në këtë moment stresi lidhur me pandeminë COVID-19?

Që nga 27 Prilli eshte operativ numri jeshil i mbeshtetjes psikologjike 800.833.833, i aktivizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Civile,. Numri, gjithashtu i arritshëm nga jashtë në 02.20228733, është aktiv çdo ditë nga ora 8 në 24. Procedurat e hyrjes ne kete sherbim gjithashtu do të sigurohen për të shurdhërit.

Për të mësuar më shumë, shkoni në faqen Numri jeshil i mbështetjes psikologjike sit tematik Koronavirusi i Ri i Ministrisë së Shëndetësisë

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Nuove regole e limitazioni – dal 4 al 18 maggio 2020

Fokus: Shtetasit italianë që kthehen nga jashtë dhe shtetas të huaj në Itali

SHKARKONI KETU:

- VETDEKLARIMI PËR LËVIZJET NË ITALI: MODELI I RI 26.03.2020

- VETÇERTIFIKIMI MBI MOTIVET E LËVIZJES: MODELI

 • Cilat rregulla vlejnë nga 28 marsi për hyrjen në Itali nga jashtë?
 1. Transportuesi është përgjegjësuar: vetçertifikimi i arsyeve të udhëtimit (linku për formularin) duhet të dorëzohet gjatë imbarkimit dhe duhet të përmbajë arsyet e udhëtimit në detaje (shëndeti, pune, nevojë absolute), të tregojë vendin ku do të kalojë 14 ditët në vijim të izolimit, mjetet personale ose private me të cilat do të arrihet ky vend dhe një numër telefoni celular. "Nevojë absolute" nënkuptojnë arsyet e treguara në FAQ të botuara në faqen tonë. 
 2. Kush mbërrin nga jashtë nuk mund të marrë mjetet publike të transportit, por vetëm mjetet e transportit privat (prandaj ose dikush vjen ta marr në aeroport, port ose stacion ose personi në fjalë merr një makinë me qira, ose në masën e lejuar, merr taksi ose makinë me qira me shofer).   
 3. Karantina tani duhet të bëhet nga kushdo që hyn në Itali. Pra, edhe nga ata që hyjnë me automjet privat. Ata që hyjnë në Itali për punë mund të përdorin akoma mundësinë e shtyrjes së fillimit të karantinës për 72 orë (e zgjatshme dhe për 48), në limitet kur kjo është absolutisht e nevojshme. 
 4. Të gjithë ata që hyjnë nga jashtë, edhe me mjete private, duhet të njoftojnë Autoritetin vendor shëndetësor përgjegjës për territorin. 
 5. Izolimi gjithashtu mund të kalohet në një vend tjetër përveç shtëpisë, të zgjedhur nga pala e interesuar
 6. Nëse dikush, duke mbërritur në Itali, nuk ka vend ku të kalojë karantinën ose nuk është në gjendje ta arrijë atë ( nuk mund të vijnë ta marrin, nuk mund të gjejë një dhomë hoteli ...), atëherë ai duhet të kalojë periudhën e izolimit në një vend të vendosur nga Mbrojtja Civile, dhe shpenzimet duhet të paguhen nga pala e interesuar.
 7. Janë të përjashtuar nga këto rregulla: punonjësit ndërkufitar, personeli shëndetësor, ekuipazhe për transport pasagjerësh dhe mallrash.

 

URDHËRI i Ministrit të Shëndetësisë në konsultim me Ministrin e Infrastrukturës dhe Transportit 

 • Jam një shtetas italian jashtë vendit ose i huaj që banoj në Itali, a mund të kthehem në Itali?

Po, nëse kthimi është një urgjencë absolute. Prandaj, për shembull, lejohet kthimi i shtetasve italianë ose të huajve që banojnë në Itali që ndodhen jashtë vendit përkohësisht (për turizëm, biznes apo arsye tjetër). Qytetarët italianë të detyruar të largohen nga vendi i huaj ku kanë punuar ose studiuar u lejohet gjithashtu të kthehen në Itali (sepse, për shembull, ata u pushuan nga puna, humbën shtëpinë e tyre, kursi i tyre i studimit u ndërpre përfundimisht).

 • Unë jam një qytetar i huaj dhe aktualisht jam në Itali, a mund të kthehem në vendin tim?

Po, nëse kthimi është një urgjencë absolute, në të njëjtat kushte, të cilave u nënshtrohet kthimi i shtetasve italianë nga jashtë (shiko faq). Pezullimi i përkohshëm i veprimtarisë së punës ose vazhdimi i saj në modalitetin "punë e shkathët" nuk lejon lëvizje. Për vetçertifikim të arsyeve të lëvizjeve të nevojshme për të arritur kufirin, mund të përdoret formulari i publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme.

Rekomandohet të kontrolloni përpara nisjes masat e parashikuara në vendin e destinacionit për të kundërshtuar përhapjen e virusit.

Ne gjithashtu ju rekomandojmë që të kontaktoni ambasadën e vendit tuaj në Itali.

 • Po kthehem nga jashtë. A mund ti kërkoj dikujt që të më marrë me makinë nga aeroporti, stacioni i trenit apo porti i mbërritjes?

Po, por vetëm një person bashkëjetues në të njëjtin vendbanim si personi i transportuar, mundësisht i pajisur me dipozitive mbrojtëse. Masa në fjalë është një nga rastet e "urgjencës absolute", e cila duhet të vetçertifikohet me formularin e vënë në dispozicion të Ministrisë së Brendshme, të përpiluar në të gjitha pjesët e tij, duke treguar, në veçanti, rrugën e përshkuar dhe vendbanimin ku personi shkon

Mbetet i pandikuar detyrimi të komunikoni menjëherë hyrjen në Itali pranë Departamentit të Parandalimit, për t'ju nënshtruar mbikëqyrjes shëndetësore dhe izolimit vullnetar, si dhe detyrimi për të raportuar me shpejtësi shfaqjen e simptomave të COVID-19 tek autoriteti shëndetësor.
Rregullat e zhvendosjes

Coronavirus: rregullat e udhëtimit

 1. Mund të lëviz brënda Italisë?
  Nuk mund të dalësh nga shtëpia por vetëm për arsye të vlefshme. Kufizimet për lëvizjet janë të njëjtat në të gjitha Rrethet italjane e janë në fuqi prej 10 marsit e deri më 3 prill 2020. Do të ketë kontrolle nga ana e policisë. Është parashikuar ndalimi absolut i daljes prej shtëpie për kush ështe nën karantinë apo rezulton positiv ndaj virusit. Ndalohet transferimi ose lëvizja me mjete të transportit publik e privat në një bashki tjetër nga ajo në të cilën jeni, përveç nevojave të provuara për punë, ne nje rast absolutisht urgjent ose të një urgjence shëndetësore. Ne rast simptomash infeksoni frymëmarrje apo temperaturë të lartë mbi 37.5 gradë është e këshilluar të rrish në shtëpi, të lidhesh në telefon me mjekun e familjes e të kufizosh në maksimum kontaktet me persona të tjerë.
 2. Cilat janë arsyet e vlefshme për të dalë nga shtëpia?
  Mund të dalësh nga shtëpia për të vajtur në punë, për arsye shëndetsore ose situata të nevojshme. Për të provuar këto nevoja duhet përpiluar një vetëdeklarim që mund të bëhet edhe në moment tek formularët që kanë forcat e policisë. Vërtetimi i deklaratave do të jene objekt kontrolli të mëvonshme.
 3. Kush është jashtë ngaj vëndbanimi, shtëpia apo rezidenca mund të rikthehet?
  Po, duke patur parasysh se më pas mund të levizi vetëm për arsye pune, situata nevoje e arsye shëndetsore.
 4. Nëse banoj në një komunë po punoj në një tjetër mund të “shkoj e të vij”?
  Po, nëse është një lëvizje e justifikuar për arsye pune.
 5. Mund të përdor mjetet e transportit publik?
  Nuk ka asnjë bllokim të transporteve. Të gjitha mjetet e transportit publik, si dhe ato private, funksionojne rregullisht.
 6. A mund të dal për të blerë ushqime?
  Po. Nuk ka nevoj të blesh me shumicë sepse dyqanet do jenë gjithmonë të furnizuar. Nuk ka asnjë kufizim për transportin e mallrave; të gjitha mallrat, jo vetëm ato themelore, mund të qarkullojnë në territorin kombëtar.
 7. Mund të dalë për të blerë mallra të ndryshme prej atyre ushqimore?
  Po, po vetëm në raste nevoje të ngushtë, domethënë vetëm për blerjen e mallrave të nevojshme themelore që smund të shtyhen.
 8. Mund të shkoj të ha tek të afërmit e mi?
  Jo, sepse nuk është një lëvizje e nevojshme e kështu nuk është tek ato të lejushmet. Gjithashtu, në ditet e festave, para pushimeve, si dhe në ato ditë që menjëherë paraprijnë ose ndjekin ditë të tilla, është e ndaluar të transferoheni në shtëpi të ndryshme nga ajo kryesore, përfshi dhe shtëpitë e dyta të përdorura për pushime.
 9. Mund të shkoj për tu dhënë asistencë të dashurit e mi të moshuar e jo të pavarur?
  Po. Mbani mënd se njerëzit e moshuar janë më të prekshmit e kërkoni ti mbroni sa më shumë të jetë e mundur nga kontakti.
 10. Është e lejuar të bësh aktivitete lëvizje në natyrë?
  Është e ndaluar hyrja në parqe, vila, zona lojërash dhe kopshte publike, nuk lejohet lojëra ose rekreacion në natyrë. Aktivitetet sportive dhe fizike të kryera në hapësira të hapura lejohen duke respektuar distancën ndërnjerëzore prej një metër, vetëm në afërsi të shtëpisë suaj. Në çdo rast, tubimet duhet të shmangen.
 11. Mund të dal me qenin tim?
  Po, për menaxhimin ditor te nevojave të tij fiziologjike e për kontrollet e veterinerit.
 12. Çfarë i ndodh kujt nuk i respekton kufizimet?
  Shkelja e masave ndëshkohet me sanksion administrativ deri në 3,000 euro. Por dënime më të rrepta mund të parashikohen për ata që adoptojnë sjellje që përbëjnë shkelje më të rënda të ligjit.

https://youtu.be/Y3jDeCG1G5shttps://youtu.be/q8GvFaNUR0ghttps://youtu.be/VdrRojUtjG4https://youtu.be/YDYm2g-gpKohttps://youtu.be/pXVenWV60AEhttps://youtu.be/K2sZcAGIYnkhttps://youtu.be/eGO6Wum1MzIhttps://youtu.be/fHp8SL-9g2Qhttps://youtu.be/FKTpeKDvnUwhttps://youtu.be/I2Rel57m1_4https://youtu.be/aDgCOCHBCk8https://youtu.be/50WzNN5gm5Ahttps://youtu.be/sMuszdu0l1Qhttps://youtu.be/jOszPIw_ctYhttps://youtu.be/PdeCcqXrd_Ihttps://youtu.be/Q-C6UrbrsPAhttps://youtu.be/exp5SXx-va8https://youtu.be/ba_OFCxeZoghttps://youtu.be/Y3jDeCG1G5shttps://youtu.be/q8GvFaNUR0ghttps://youtu.be/VdrRojUtjG4https://youtu.be/eGO6Wum1MzIhttps://youtu.be/K2sZcAGIYnkhttps://youtu.be/Te2FHINPT7ghttps://youtu.be/PdeCcqXrd_Ihttps://youtu.be/Q-C6UrbrsPAhttps://youtu.be/exp5SXx-va8https://youtu.be/ba_OFCxeZoghttps://youtu.be/j5loEOVqoCUhttps://youtu.be/YDYm2g-gpKo

VETÇERTIFIKIMI I LËVIZJEVE, CORONAVIRUS

Për të dalë nga shtëpia juaj, duhet të plotësoni një formular të përgatitur nga Ministria e Brendshme. Formulari, i cili duhet të printohet dhe plotësohet, është i vlefshëm në të gjithë territorin kombëtar.

[Klikoni këtu për të shkarkuar formularin e ri 03/26/2020]

Ja se si ta plotësoni:

DOKUMENTET

VIDEO

Podcast

Shqip
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali ትግርኛ اردو Wolof Shqip