Ricongiungimento familiare

ብናይ ደብሊን III ደንቢ መሰረት ንበይኖም ንዝመጹ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ናይ ቤተሰብ ምጥርናፍ ኣሰራርሓ፡ ኣብ ግዜ ሽግር ጥዕና ኮቪድ -19

ብዓንቀጽ 8 ናይ ደብሊን III ደንቢ መሰረት፡ ንንበይኖም ተሰዲዶም ዝመጹ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት፡ ኣብ ናይ ቤተሰብ ጥርናፈ ዝግበር ጽቡቕ ናይ ስራሕ ልምድታት፡ ኣብ ግዜ ሽግር ጥዕና ኮቪድ-19

እዚ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ምንታይ ናይ ምስላጥ ደረጃ ይርከብ?

  1. እዚ ትሕቲ ዕድመ መንእሰይ ኣብ ካሊእ ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ምስ ዝርከብ ቤተሰቡ ናይ ምጥርናፍ ድልየት ኣርእዩ ኔሩ፡ ግን ኣብቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ዑቕባ ሕቶ ገና ዓሸራ ኣይገበረን፧

ብሃገር ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር ብቁጽሪ 0020359 ናይ 9 ማርስ 2020 ብዘጽደቖ መሰረት፡ ናይ ኢሚግረሽን ቤት ጽሕፈት ስርሑ እንዳቐጸለ ይርከብ። ንኹሉ ከይኮነ ሞደል ቺ-3 መሊእካ ንምቕራብን ናይ ደብሊን ኣሰራርሓን ይቕጽል ኣሎ። ከምዚ ኮይኑ ግን እቲ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ቀረባ ግዜ ልዕሊ ዕድመ ዝበጽሕ እንተኮይኑ እምበር፡ ናይ ዑቕባ ሕቶን ዓሸራን ንምግባር፡ እቲ ናይ ኢሚግረሽን ናይ ኣሰራርሓ ኩነታት ክጽበ ኣለዎ። እንዳተጸበየ ድማ ኣድለይቲ ሰነዳት እንዳዳለወ ክጽበ ይምከር። ክቕርቦ ዘለዎ (ናቱን ናይ ቤተሰቡን ናይ ዝምድና ዝሕብር ሰነድ፣ ናቱን ናይ ቤተሰቡን ድልየትን ስምምዕን፣ ብዛዕብኡን ብዛዕባ ቤተሰቡን ንዝገብሮ ቃለ መሕትት ምድላው፣ ናይ ቤተሰቡ መንነት ወረቐት)

  1. እዚ ትሕቲ ዕድመ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ዑቕባ ሕቶ ኣመልኪቱ ዓሸራ ምስተወሰደሉ፡ ናይ ቺ-3 ሰነድ ግን በቲ ዘሎ ናይ ኢሚግረሽን ኣሰራርሓ ምቕናስ ክመልእ ኣይከኣለን፧:

ካብ ኣሸራ ዝትወሰደሉ ዕለት ጀሚሩ ንሰለስተ ወርሒ ግዜ ኣለዎ። ብናይ ደብሊን ሕጊ መሰረት ኣብዚ ሰለስተ ወርሒ ውሽጢ ኣብ ናይ ቤተሰብ መሊስካ ምጥርናፍ ኣሰራርሓ ከመልክት ይኽእል። ዝወድቀሉ ግዜ ኣይተቐየረን። ንምሳሌ ዝወድቀሉ ግዜ ኣብ ኣፕሪልን ኣብ ፍርቂ መይን እንተኾይኑ፡ ናይ ሕቶኡ ሰነድ ብመስመር ወይ ብቴሌማቲክ ክልእኮ ይምከር። ከምዚ ኮይኑ ከሎ እውን ንደብሊን ብዝምልከት፡ ኢሚግረሽን ስርሑ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ናይ ቺ-3 ሰነድ ከማልእ ኣድላዪ እዩ።

  1. ናይ ቤተሰብ መሊስካ ጥርናፈ ፕሮግራም ቅኑዕ ውጺት ረኺቡ እንከሎ፡ ብናይ ኢሚግረሽን ስራሕ ደው ምባል ምኽንያት ናይ መልሱ ውጺት ኣይተወሃበን፧:

ዝምልከቶ ናይ ኢሚግረሽን ቤት ጽሕፈት ነቲ ውጺት ብፔክ ወይ ነቶም ካልኦት ብዝሰማምዖም ክለኣኽ ይምረጽ። ውጺት ምስተለኣኸ መኸዲ ሰነድ (ኑላ ኦስታ) ንምድላው ምስራሕ፡ ብድሕሪኡ እቲ ሰነድ ናብቲ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ክለኣኽ ምግባር።

  1. ናብ ቤተሰብ መሊስካ ምጥርናፍ ፕሮግራም ሰሊጡ ተወዲኡ ግን ብምኽንያት ድንገተኛ ሕማም ኮቪድ 19 ዝግበር ዕቀባታት ምካድ ኣይተኸኣለን፧

ኣብዚ ግዜ ካብ ዓዲ ጥልያን ናብ ካልእ ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ምትሕልላፍ ደው ኢሉ እዩ ዘሎ። ደብሊን III ብዓንቀጽ 29 ብዘቐመጦ ሕጊ መሰረት፡ ናይ ምጥርናፍ ፍቓድ ካብ ዝተወሃቦ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ናብታ ዝፈቐደትሉ ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ሃገር ክኣቱ ኣለዎ። መውደቒኡ እንተቐሪቡ ሓገዝ ንምርካብ ብቕልጡፍ ናብ ደብሊን ቤት ጽሕፈት ከመልክት ኣለዎ።

N.B. ብደብሊን III ደንቢ መሰረት፡ መሊስካ ናይ ምጥርናፍ ፕሮግራም መልሲ ቅድሚ ምርካቡ ዋላ 18 ዕድሚኡ እንተመለአ፡ ነቲ ዝተጀመረ መስርሕ ኣየተዓናቕፍን። ናይቲ ኣሰራርሓ ውጽኢት በቲ ትሕቲ ዕድመ ኸሎ ዘመልከቶ እዩ ዝኸይድ።

እዚ ተዋሂቡ ዘሎ መግለጺ ምሉእ ብሙሉእ ኣዕጋቢ ዋላ እንተዘይኮነ፡ እቲ ናይ ትሕቲ ዕድመ ናይ ጥርናፈ መስርሕ ነናቱ ዝተፈላለየ ውጺት ስለዘለዎ ብግቡእ ምምርማር የድሊ።.

ብፍላይ ኣብ ቁጽሪ ሓደን ቁጽሪ ክልተን ከምዝተገለጸ ዓይነት ኩነታት ትርከብ ኢንተኾንካ፡ ዝኾነ ዕንቅፋት ክኾነካ ዝኽእል ጉዳይ ክትሕብር ጠቓሚ እዩ: እቶም ናይ EFRIS ኣባላት ነቲ ጉዳይ ናብ ደብሊን የተሓላልፍዎ፡ በዚ ድማ ነቲ ናይ ኢሚግረሽን ቺ-3 ምዝገባን እቲ ጉዳይ ዝወድቀሉን ይከታተሉ። ኣባልት ናይ EFRIS ፕሮጀክት ነቶም በይኖም ዝተሰዱ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ኣብ ናይ ጥርናፈ መስርሕ ሓገዝ ይገብሩሎም። ንዝኮነ ትጠራጠሮ ወይ ግልጺ ዘይኮነልካ እንተሎ ርኸበና!

ኢ-መይል progettoefris@cidas.coop;

ተሌፎን - +39 3404277780; +39 3428735259 ብጠቕላላ ኮቪድ-19 ኣብ ዑቑባትንሓተትቲ ዑቕባን ዘለዎ ጽልዋ ሓበሬታ፣ ኣድለይቲ ነገራትን እንዳተሓደሱ ዝወጹ መግለጽታትትን ንምርካብ ናብ ጁማ ማፕ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም ተኸታተሉ። https://coronavirus.jumamap.com/it_it/ ወይ ናብ ናይ ኣርቺ ኦፐሬተራት ኣብ ናይ ኑሜሮ ቬርደ ስልኪ ደውል - 800905570/3511376355 ወይ ናብ ኢ-መይል numeroverderifugiati@arci.it ጸሓፍ።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ