ናብ ቤተሰብካ ክትሕወስ ትጽበ ትሕቲ ዕድመ ትርከብ መንእሰይ ዲኻ?

ሰላም!

“ደብሊን III” ብዘዳለዎ ናይ ኣሰራርሓ ደንቢ ናብ ቤተሰብካ ክትጽምበር ትጽበ እንተለኻ፡ ነዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ብጥንቃቐ ኣንብቦም።

  • ከምትፈልጦ እዚ ናይ ኮቪድ - 19 ናይ ጥዕና ድንገተኛ ሓደጋ ንኹለን ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ሃገራት ይምልከተን። ናይ ኩሎም መንግስታት ቀንዲ ዕላማ ናይ ደቂ ሰባት ጥዕና ምሕላው እዩ። ኣብዚ እዋን ነዚ ንምትግባር፡ ኣብ ውሽጢ ዓድን ናብ ወጻኢን ዝግበሩ መገሻታት ብምቕናስ ጥራሕ እዩ፡፡

  • ኣብዚ እዋን ኣብቲ ናይ ቤተሰብ ጥርናፈ ከይዲ ኣብ መጀመርታ እንተለኻ፡ ንስኻን እቲ ኣብ ኣውሮጳ ዝርከብ ቤተሰብካን ኣድለይቲ ሰነዳት ንምእካብ ነዚ ግዜ ተጠቐሙሉ። እንተተኻኢሉ፡ ስእል ፣ ናይ ልደት ናይ ምስክር ወረቐት ፣ ናይ መንነት ወረቐት ወይ ዝምድናኹም ዝገልጽ ዝኮነ መረጋገጺ እንተሎ ቤተሰብካ ክልእከልካ ኣዘራርቦ።

  • ኣብዚ ናይ ድንገተኛ ሓደጋ ግዜ ዝውሰዱ ስጉምትታት ዋላኳ ነቲ ናይ ጥርናፈ ኣሰራርሓ እንተደናጎይዎ፡ ናይ ምኻድካ ጉዳይ ግን ኣይእገድን። እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ግዝያዊ እዩ፡ ንኹሉ ግዜ ዝጸንሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣይትጨነቕ ትዕግስቲ ጥራሕ ይሃልኻ።

  • ናብ ቤተሰብ መሊስካ ናብ ምጥርናፍ ፕሮግራም ኣመልኪትካ እሞ 18 ዓመትካ ክመልእ እንተቐሪቡ ወይ ምስ ኣመልከትካ ብድሕሪኡ እንተመሊእካ ኣይትጨነቕ። ዋላኳ 18 ዓመትካ እንተሓለፈ እቲ ዘመልከትካዮ ናይ ኣሰራርሓ ከይዲ ግን ቀጻሊ እዩ።

  • ዕድመኻ 18 ዓመት ክበጽሕ እንተቐሪቡን ምስ ኣብ ኣውሮጳ ሕብረት ዘሎ ቤተሰብካ ክትጥርነፍ እንተደሊኻን፡ ግን ከኣ ኣብቲ ናይ ቤተሰብ ጥርናፈ ገና እንተዘይኣመልኪትካ፡ ብቕልጥፍ ነቲ ሓላፍነት ዝወሰደልካ ፣ ንኦፐሬተር ፣ ንናይ ሕጊ ኣማኻሪ ፣ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ሰራሕተኛታት ኣዘራርብ። እንታይ ከምዝግበር ስለዝፈልጡ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።

  • ነዚ ብዝምልከት ትጠራጠሮ ነገር እንተሎ ፦እቲ ሓላፍነት ዝወሰደልካ ፣ እቶም ኦፐሬተራት ፣ እቶም ኣማኸርቲ ሕጊ፡ ንዓኻን ንቤተሰብካን ንምሕጋዝ ኣብዚ ኣለዉ ጠቓሚ ሓበሬታታት ከኣ ክህቡኻ ይኽእሉ።

ዘክር፡ ናይ ደብሊን ሕጊ: ናብ ቤተሰብካ ንክትጥርነፍ ውሕስነቱ ዝተሓለወን ሕጋዊ መንገድን ስለዝኾነ ተረጋጋእ።

ዘክር፡ ናይ ደብሊን ሕጊ: ናብ ቤተሰብካ ንክትጥርነፍ ውሕስነቱ ዝተሓለወን ሕጋዊ መንገድን ስለዝኾነ ተረጋጋእ። ንጥርናፈ ዝምልከት ሕቶ እንተለካ ናይ EFRIS ፕሮጀክት መልሲ ክህበካ ይኽእል። ደውለልና ጸሓፈልና ወይ ንዝሕግዘካ ኦፐሬተር ብ ኢ-መይል ኣድራሻና ክረኽበና ሕተቶ። ኢ- መይል ኣድራሻችና፦ progettoefris@cidas.coop ወይ ብስልኪ ቁጽርና +39 3404277780; +39 3428735259 ደውል።

ንዝበለጸ ሓበሬታ ናይ ጁማ ማፕ መርበብ https://coronavirus.jumamap.com/it_it/ ተመልከት፡ ወይ ናብ ኑሜሮ ቬርደ ኦፐሬተራት ብ 800905570/3511376355 ደውል ወይ ኢ-መይል ናብ numeroverderifugiati@arci.it ጸሓፈልና።

(Thanks to CIDAS)

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ