ካብ 18 መይ ጀሚሩ ንምንቅስቓስ ብዝምልከት ዝወጹ ሓደሽቲ ሕግታት

ብጠቕላላ ካብ 18 ግንቦት ጀሚሩ ኣብ ዘለኻዮ ዞባ ውሽጢ በዘይ ገደብ ክትንቀሳቐስ ትኽእል። ኮይኑ ግን ሰበ ስልጣናት ናይ ኮቪድ - 19 ምልባዕ ደው ንምባል ናብ ሓደ ሓደ ቦታታት ናይቲ ዞብ ምንቅስቓስ ክእግዱ ይኽእሉ።

ካብ ሓደ ዞባ ናብ ካሊእ ዞባ ዝግበር ምንቅስቓስ ሕጂ እውን እጉድ እዩ ዘሎ። ከምዝኾነ ኣብ ዘለኻዮ ዞባ ክትጸንሕ ኣለካ። ናብ ካሊእ ዞባ ንምንቅስቓስ ብቑዓት ዝበሃሉ ምኽንያታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፦ ብስራሕ ምኽንያት ብቑዕ መረጋገጺ ዘለዎ፣ ብህጹጽ ጉዳይ ምኽንያት፣ ብናይ ጥዕና ጸገም ምኽንያት፣ ወይ ድማ ናብ መንበሪኻ ናብ ዞባኻ ንምምላስ። እዚ ሕጊ ክሳብ 2 ጁን ጸኒዑ ክጸንሕ እዩ።

ብጠቅላላ ካብ 3 ጁን ንደሓር ካብ ሓደ ዞባ ናብ ካሊእ ዞባ በዘይ ገደብ ምንቅስቓስ ክከኣል እዩ። ኮይኑ ግን ሰበ ስልጣን ናይ ምምሕዳራት ምልባዕ ናይ ኮቪድ - 19 ደው ንምባል ናብ ዝተወሰኑ ናይ ዓዲ ጥልያን ኣከባቢታት ምንቅስቓስ ክእግዱ ይኽእሉ።

ሕጂ እውን ህዝቢ ዝእከበሎም ቦታታት ወይ ኣብ ክፉት ቦታ ምትእኽኻብ ክልኩል እዩ። ብዝኾነ ናብ ትደልዮ ቦታ ንምኻድ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ናይ ዞባኻ ምምሕዳር እንዳሐደሰ ዘውጽኦ ሓበሬታ ኣብ መርበቡ ተኸታተል።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ