ንኣታዊ መሊስካ መበራበሪ ዝተወሰነ ውሳነ (Rem)

ንኣታዊ መሊስካ መበራበሪ፡ ብሓደጋ ኮቪድ - 19 ምኽንያት ንዘጋጥመ ጸገም ንቤተሰብ ዝግበር ናይ ኣታዊ ሓገዝ መለክዒ እዩ። እዚ ናይ ኣታዊ ሓገዝ ክልተ ክፋል ዘለዎ ኮይኑ ካብ 400.00 ክሳብ 800.00 ኤውሮ እዩ። ነዚ ንምሕታት ዘድሊ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ነባሪ፣ ናይ ንብረትን ኣታውን መለክዒ (ISEE) ካብ 15000.00 ኤውሮ ንታሕቲ ሙኳን የድሊ። እዚ መበራበሪ ሓገዝ ካብ ኮቪድ - 19 ሓደጋ ንደሓር ምስቲ ካብ መንግስቲ ዝርከቡ ካልኦት ኣፍልጦታት ርክብ የብሉን። ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ጥሮታ ዝረኽቡ (ብዘይካ እቲ ልሙድ ንኣካለ ስንኩላን ዝወሃብ)፣ ተቖጺሮም ዝሰርሑ ኣታዊኦም ካብ ዝተወሰነ ግምት ንላዕሊ እንተኾይኑ፣ ናይ ዜግነት ድጎማ ንዝረኽቡ ኣካላት ዝጠዓዓም ኣይኮነን።

ናይ ኣታዊ መበራበሪ ሕቶታት ኣብ ውሽጢ ወርሒ ጁንዮ 2020 ክቐርቡ ኣለዎም።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ናይ ኢንፕስ መርበብ ረኣዩ፣ ንፓትሮናቶ ኣዘራርቡ ወይ ኣብ ናይ ኣርቺ ናይ ነጻ ቑጽሪ ስልኪ ደውሉ።

 

ናይ ኣታዊ መሊስካ መበራበሪ ውሳነ፡ ንሰራሕተኛታት ዝህቦ ኣፍልጦ 

እዚ ናይ መበራበሪ ውሳነ፡ ናይ ኮቪድ - 19 ሓደጋ ተኸቲሉ ንሰራሕተኛታት ዝህቦ ሓገዝ ኣሐዲሱ የቕርቦ:

  • ኣብ ወርሒ ማርች ናይ 600.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ዝረኸቡ፡ ነጻ ሙያተኛታት፣ ቀጻሊ ናይ ስራሕ ኮንትራት ዘለዎም፣ ብግሎም ዝሰርሑ ፍሉይ መዝገብ ዘለዎም፣ ወቕታዊ ናይ ቱሪዝም ሰራሕተኛታት፡ እንደገና ንወርሒ ኣፕሪል 600.00 ኤውሮ ክቕበሉ እዮም።
  • ኣብ ሕርሻ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፡ ንወርሒ ማርች ናይ 600.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ዝረኸቡ ንወርሒ ኣፕሪለ 2020 ናይ 500.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ክረኽቡ እዮም።
  • ነጻ ሙያተኛታት ኣብ 2020 ናይ ክልተ ወርሒ ኣታዊኦም ካብቲ ናይ 2019 ናይ ክልተ ወርሒ ኣታዊኦም ብውሕድ ካብ 33% እንተወሪዱ፡ ንወርሒ መይ ናይ 1000.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ክረኽቡ እዮም። ቀጻሊ ናይ ስራሕ ውዕል ዘለዎም (CO.CO.CO.)፣ ኣብ ፍሉይ መዝገብ ዝተመዝገቡ ሰራሕተኛታት ንወርሒ መይ 2020 ናይ 1000.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ክረኽቡ እዮም።
  • ኣብ ቱሪዝም ካብ ጀንዋሪ 2019 ክሳብ 17 ማርች 2020 ዝሰርሑ ዝነበሩን በዘይ ድልየቶም ስርሖም ዘቋረጹ ሰራሕተኛታት፡ ንወርሒ መይ 2020 ናይ 1000.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ክረኽቡ እዮም።
  • ብኮቪድ - 19 ተላባዒ ሕማም ምኽንያት ስርሖም ዘቋረጹ ወይ ናይ ስራሕ ሰዓቶም ዝተቐነሶም፡ ዝተፈላለዩ ተቖጺሮም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ብግሎም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን፡ ንወርሒ ኣፕሪልን መይን ናይ 600.00 ኤውሮ ክፍሊት ኣፍልጦ ክረኽቡ እዮም። (ካብዚኦም፡ ካብ ቱሪዝም ብዝተፈለየ ግዝያዊ ስራሕ ንዝሰርሑን ተለዋዋጢ ስራሓት ዝሰርሑን)
  • ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ንወርሒ ኣፕሪልን መይን ንሕድ ሕድ ናይ 500.00 ኤውሮ ክፍሊት ክረኽቡ እዮም። ሓደ ወይ ካብ ሓደ ኮንትራት ንላዕሊ ዘለዎምን ኣብ ሰሙን ን 10 ሰዓታት ዝሰርሑ ኮይኖም፡ ኣብ ዝሰርሑሉ ቦታ ዘይነብሩ እንተኾይኖም።

ኣድላዪ፡ ንወርሒ ማርች ናይ 600.00 ኤውሮ ሓገዝ ዘይሓተተ፡ እዚ ኣዋጅ ካብ ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ከመልክት ኣለዎ። ዘየመልከተ እንተኾይኑ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓትሮናቶ ይኺድ ወይ ናይ ኢንፕስ መርበብ ይከታተል።

ኩሉ መንነት ነዚ ናይ ኣታዊ ሓገዝ ኣፍልጦ ኣይህብን። ኣፍልጦ ዝረኽበሉ ወይ ዝንጸገሉ ወይድማ ኣፍልጦ ንምርካብ ከመይ ከምዝሕተት ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ኣርቺ ናይ ነጻ ስልኪ ደውል። ናይ ኢንፕስ መርበብ ተኸታተል ወይ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓትሮናቶ ኪድ።

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ወይ ናብ ናይ ነጻ ቁጽሪ 800905570 ደውሉ።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ