ናይ ሕርሻ ስራሕ ንምብርትታዕ ዝተወሰዱ ስጉምትታት

ናይ ሕርሻ ስራሕ ንምብርታዕ “ሪፓርት ኢታልያ” ብዕንቀጽ 101 ዘወጽኦ ሕጊ ብምጽዳቕ ተኸቲሉ ኣብ ወፍሪ ሕርሻ ናይ ስራሕ ዕድላት ንምፍጣር ካብ 30 መዓልታት ዘይበዝሕ ናይ ስራሕ ውዕል ኣዳልዩ ኣሎ። ንተወሳኺ 30 መዓልታት እውን ይሕደስ። እቶም ኣብ ናይ ዘሮ ሰዓት ኣብ ካሳ ኢንተግራዚኦነ ዘለዉ፣ ካብ ናስፒ ወይ ካብ ዲስኮል ወይ ካብ ሬዲቶ ዲ ቺታዲናንሳ ድጎማ ዝረኽቡ እውን ክሳተፉ ይኽእሉ። ውዕል ኣብ ዝተፈራረምሉ ግዜ እቲ ካስብ 2000 ኤውሮ ዝረኽብዎ ወሰን ዘለዎ ናይ 2020 ዝረኽብዎ ድጎማ ኣየቋርጸሎምን ወይ ኣይቅንሰሎምን።።.

 

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ወይ ናብ ናይ ነጻ ቁጽሪ 800905570 ደውሉ።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ