ንኽራይ ሓገዛት

ናይ ሪፓርቲ ኢታልያ ሕጊ ካብ ዝጸደቀሉ ንደሓር ንስነጥበብ፣ ንትካላት፣ ንሰብ ሞያ ብዝምልከት፡ ካብ 5 ሚልዮን ኤውሮ ዘይበልጽ ኣታዊ ንዘለዎም ዝጽበይዎ፦

- ንመንበሪ ዘይኮነ፡ ንኢንዱስትሪ፣ ንንግዲ፣ ንቱሪዝም፣ ንሕርሻ ወይ ንናይ ግሊ ሰብ ሞያ ምንቅስቓሳት ንዝኾኑ ናይ ትካላት ክራይ፡ ካብ ወርሓዊ ክፍሊቶም ናብ 60% ዝጽጋዕ ልቓሕ፡

- ብውሕድ ንመንበሪ ዘይኮነ ገዛ ሓዊሱ ግፍሕ ዝበለ ምንቅስቓሳት ዘካይዳ ትካላት፡ ናብ 30% ዝጽጋዕ ልቓሕ፡

- ዘመዝገበኦ ናይ ስራሕ ምንቅስቓስ ይዕበ ይንኣስ ብዘየገድስ፡ እዚ ልቓሕ ንኹለን ሆቴላት ይምልከት፡

- ናይ 60% ልቓሕ ዝፍቀድ ንናይ ንግዲ ኣካላት ዘይኮኑ ከም ሳልሳይ ኣካልን ኣፍልጦ ዝተወሃቦም ናይ ሃይማኖት ተቛማትን እውን እዩ።

እዚ ልቓሕ ኣብ 2020 ንማርች፣ ንኣፕሪልን መይን ዝተከፈለ ክፍሊት ብምርኣይ የመዓራርይዎ። ንንግዲ ትካላት ዝተኻረዩ ሰባት እቲ ልቓሕ ዝወሃቦም፡ ካብ ዝሓለፈ ናይ ኣታዊኦም ዝነበረ መጠን ክነጻጸር ከሎ ብውሕድ ናብ 50% ናይ ምውራድ ወይ ምቕናስ እንተጋጢሙ እዩ።

ኣብዚ ቀሪቡ ዘሎ ጽሑፍ ናይ ልቓሕ ኣጠቓቕማ፡ ናብ ናይ ባዕሉ ብቐጥታ፡ ናብ ካልኦት ናይ ኣለቃሕቲ ትካላት ወይ ናይ ገንዘብ ኣዋፈርቲ ትካላት ክተሓላለፍ ይኽእል። ቀጺሉ እቲ ልቓሕ ዝወሃበሉ ምምራጽ ይኸውን።

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ።

ኣብ ጁማማፕ ተጠቒሶም ዘለዉ ሕግን ምምሕድዳርን ብዝምልከት ሓገዝ ዝህቡ ናይ ፓትሮናቶ፣ ናይ ነጋዶ ማሕበር፣ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ሕተቱ።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ