ንኤኮኖምያዊ ምንቅስቓሳት ድጎማ

.ናይ ሪፓርቲ ኢታልያ ዝወሰኖ ውሳነ፡ ብንግዲ፣ ብናይ ግሊ ስራሕ፣ ብሕርሻ ንዝመሓደሩ ወይ ክሳብ 31 ማርች ዘይተዓጸወ ናይ ንግዲ ፍቓድ ንዘለዎም፡ ዘይምለስ ናይ ገንዘብ ድጎማ ክረኽቡ ኣፍልጦ ሂቡ። 

እዚ ድጎማ ዝወሃቦም ብኣፕርል 2020 ዘመዝገብዎ ኣታዊ ካብቲ ብኣፕርል 2019 ዘመዝገብዎ ብኽልተ ሲሶ ክቕንስ ከሎ እዩ። ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ መስፈርትታት ዋላ እንተዘይብሎም፡ ካብ 1 ጀንዋሪ 2019 ናይ ስራሕ ምንቅስቓስ ንዝጀመሩ እውን እዚ ድጎማ ይፍቀደሎም።

ብዝኾነ ይኹን ናይዚ ድጎማ መጠን ካብ 1000 ኤውሮ ንታሕቲ ከይከውን ተወሲኑ፦

  1. 20% - ኣብ ሞንጎ ኣፕርል 2020 - ኣፕሪል 2019 ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ ኣታዊ ግብሪ ፍልልይ ካብ 400.000 ኤውሮ ዘይበልጽ እንተኾይኑ

  2. 15% - ኣብ ሞንጎ ኣፕርል 2020 - ኣፕሪል 2019 ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ ኣታዊ ግብሪ ፍልልይ ካብ 400.000 ኤውሮ ዝበልጽ እንተኾይኑ

  3. 10% - ኣብ ሞንጎ ኣፕርል 2020 - ኣፕሪል 2019 ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ ኣታዊ ግብሪ ፍልልይ ካብ 1 ሚልዮን ኤውሮ ዝበልጽ ኮይኑ ካብ 5 ሚልዮን ኤውሮ እንተዘይሓሊፉ

እዚ ዘይምለስ ድጎማ ንምርካብ ድሌት ዘለዎም ወገናት፡ ብኤለክትሮኒክ መንገዲ ናብ ናይ ኣታዊ ኤጀንሲ (ኣጀንስያ ዴለ ኤንትራተ) የመልክት። እዚ ንምምልካት ነቶም ንከምዚ ጉዳያት ዘፈጽሙ ውክልና ምሃብ ይከኣል።  

ኣብ ጁማማፕ ዝተጠቕሱ ናይ ፓትሮናቶ፣ ማሕበር ሰራሕተኛታት ወይ ንሕግን ምምሕዳርን ብዝምልከት ኣፍልጦ ዘለዎም ቤት ጽሕፈታት ክትከዱ ንመክር።። 

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ።

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ