ናይ ሚኒስትራት ቤት ምኽሪ ናይ ፕረሲደንት ኣዋጅ (DPCM): ሓድሽ ናይ ዞናታት ገደብ

ኣብ ሰለስተ ወሰንቲ ኣከባቢታት ናይ ዓዲ ጥልያን፡ ብናይ ሚኒስትራት ሚኒስተር ዝጸደቐ ናይ 3 ኖቨምበር ኣዋጅ፡ ካብ ኖቨምበር 6 ክሳብ ዲክሰምበር 3 ክጸንሑ ዝተወሰኑ ገደብቲ ውሳነታት ኣብ ታሕቲ ይስዕቡ።

ዞና ቢጫ
Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.

ዞና ኣራንቾነ
Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.

ዞና ቀይሕ
Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.

ዞና ቢጫ

 • ንዝተረጋገጹ ናይ ስራሕ ምኽንያታት፣ ንኣገደስቲ ጉዳያት ወይ ንጥዕና ዝምልከት እንተዘይኮይኑ፡ ካብ ምሸት ሰዓት 22:00 ክሳብ ንግሆ ሰዓት 5:00 ምንቅስቓስ ክልኩል እዩ። ብጥዕና፣ ብስራሕ፣ ብትምህርቲ ወይ ብኣገደስቲ ምኽንያታት እንተዘይኮኑ ንዘይምንቅስቓስ ይምከር።
 • ፋርማሲታት፣ ፓራ ፋርማሲታት፣ ናይ ጥዕና ጣብያታት፣ ሱፐር ማርኬታት፣ መሸጢ ሽጋራን ኣብ ውሽጦም ዝርከቡ ናይ መጽሔትን ጋዜጣን መሸጥታት እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ በዓላትን ቅድሚ በዓላትን (ቀዳምን ሰንበትን)ናይ ዕዳጋ ማዕከላት ዕጽዋት እየን።
 • ሙዘይማትን ኤግዝቪሽናትን ይዕጸዉ
 • ስንክልና ንዘለዎም ተመሃሮ ወይ ላቦራቶሪ ንዝጥቀሙ እንተዘይኮይኑ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተመሃሮ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ዝከታተሉ ኮይኑ፤ መውዓሊ ሕፃናት፣ ቀዳማይ ደረጃን መለስተኛ ወይ ስኮላ መድያን ንዝከዱ ቤት ትምህርቶም ክፉት እዩ። ንሓደሽቲ ተመሃሮን ላቦራቶሪ ንዝከታተሉ ተመሃሮን እንተዘይኮይኑ ዩንቨርስቲታት ዕጹዋት እየን።
 • ንቤት ትምህርቲ ዘመላልሳ ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት እንተዘይኮይነን ሕዝቢ ዘመላልሳ ክስብ 50% ይቕንሳ።
 • ናይ መጻወቲ ማእከላት፣ ውርርዳት፣ ቢንጎን ናይ ቁማር ማሽናት ዝጻወትሉን ኣብ ባር ኮነ ኣብ ሽጋራ ዝሽየጠሉ ሓዊስካ ኣብ ኩሉ ዕጹው እዩ።
 • ባራትን ቤት መግብን ናይ ምሸት ሰዓት 18:00 ይዓጽዉ። ሒዝካ ምኻድ ክሳብ ሰዓት22:00 ይፍቀድ። ናብ ገዛ ንዝልእኩ ግን ዝኾነ ዓይነት ገደብ የለን።
 • መሐምበሲ፣ ፓለስትራ፣ ትያትርን ቺነማን ዕጹዋት እየን። ናይ ስፖርት ማእከላት ክፉታት ኮይነን ክጸንሓ እየን።

ዞና ኣራንቾነ

 • ንዝተረጋገጹ ናይ ስራሕ ምኽንያታት፣ ንኣገደስቲ ጉዳያት ወይ ንጥዕና ዝምልከት እንተዘይኮይኑ፡ ካብ ምሸት ሰዓት 22:00 ክሳብ ንግሆ ሰዓት 5:00 ምንቅስቓስ ክልኩል እዩ።
 • ብጥዕና፣ ብስራሕ፣ ብትምህርቲ ወይ ብኣገደስቲ ምኽንያታት እንተዘይኮኑ ፡ ካብ ሓደ ዞባ ናብ ካሊእ ዞባ ወይ ካብ ሓደ ንኡስ ዞባ ናብቲ ሓደ ምኻድ ክልኩል እዩ።
  ኣብቲ ትነብሩሉ ንኡስ ዞባ እውን እንተኾነ ኣድላዪ ዘይኮነ ምንቅስቓሳት ከይትገብሩ ይምከር።
 • ኣብ ሰሙን ዘለዋ 7 መዓልታት ባራትን ቤት ምግብን ዕጹዋት እየን። ሒዝካ ምኻድ ክሳብ ሰዓት22:00 ይፍቀድ። ናብ ገዛ ንዝልእኩ ግን ዝኾነ ዓይነት ገደብ የለን።
 • ፋርማሲታት፣ ፓራ ፋርማሲታት፣ ናይ ጥዕና ጣብያታት፣ ሱፐር ማርኬታት፣ መሸጢ ሽጋራን ኣብ ውሽጦም ዝርከቡ ናይ መጽሔትን ጋዜጣን መሸጥታት እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ በዓላትን ቅድሚ በዓላትን ናይ ዕዳጋ ማዕከላት ዕጽዋት እየን።
 • ሙዘይማትን ኤግዝቪሽናትን ይዕጸዉ
 • ስንክልና ንዘለዎም ተመሃሮ ወይ ላቦራቶሪ ንዝጥቀሙ እንተዘይኮይኑ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተመሃሮ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ዝከታተሉ ኮይኑ፤ መውዓሊ ሕፃናት፣ ቀዳማይ ደረጃን መለስተኛ ወይ ስኮላ መድያን ንዝከዱ ቤት ትምህርቶም ክፉት እዩ።
  ንሓደሽቲ ተመሃሮን ላቦራቶሪ ንዝከታተሉ ተመሃሮን እንተዘይኮይኑ ዩንቨርስቲታት ዕጹዋት እየን።
 • ንቤት ትምህርቲ ዘመላልሳ ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት እንተዘይኮይነን ሕዝቢ ዘመላልሳ ክስብ 50% ይቕንሳ።
 • ናይ መጻወቲ ማእከላት፣ ውርርዳት፣ ቢንጎን ናይ ቁማር ማሽናት ዝጻወትሉን ኣብ ባር ኮነ ኣብ ሽጋራ ዝሽየጠሉ ሓዊስካ ኣብ ኩሉ ዕጹው እዩ።
 • መሐምበሲ፣ ፓለስትራ፣ ትያትርን ቺነማን ዕጹዋት እየን።
  ናይ ስፖርት ማእከላት ክፉታት ኮይነን ክጸንሓ እየን።

ዞና ቀይሕ

 • ንዝተረጋገጹ ናይ ስራሕ ምኽንያታት፣ ንኣገደስቲ ጉዳያት ወይ ንጥዕና ዝምልከት እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ ትነብሩሉ ቀበሌ ወይ ንኡስ ዞባ እውን እንተኾነ ምንቅስቓስ ክልኩል እዩ። ካብ ሓደ ዞባ ናብቲ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ቀበሌ ናብቲ ሓደ ምንቅስቓስ ክልኩል እዩ።
 • ኣብ ሰሙን ዘለዋ 7 መዓልታት ባራትን ቤት ምግብን ዕጹዋት እየን። ሒዝካ ምኻድ ክሳብ ሰዓት22:00 ይፍቀድ። ናብ ገዛ ንዝልእኩ ግን ዝኾነ ዓይነት ገደብ የለን።
 • ኣብ ሰሙን ዘለዋ 7 መዓልታት ባራትን ቤት ምግብን ዕጹዋት እየን። ሒዝካ ምኻድ ክሳብ ሰዓት22:00 ይፍቀድ። ናብ ገዛ ንዝልእኩ ግን ዝኾነ ዓይነት ገደብ የለን።
 • ሱፐር ማርኬታት፣ ኣድላዪ ናይ ምግቢ ሸቐጣት ዘቕርቡን ኣድለይቲ ነገራት ዝሸጡን እንተዘይኮይኑ ዱኳናት ዕጹዋት እየን።
 • ናይ ጽባቐ ማእከላት ዑጹዋት እየን።
 • ናይ ካልኣይ ደረጃ ተመሃሮ፣ ናይ መለስተኛ ወይ ስኮላ ሜድያ (ካልኣይን ሳልሳይን ዓመት)ተመሃሮ፡ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ክከታተሉ እዮም።
  መውዓሊ ሕፃናት፣ ንቐዳማይ ደረጃን ንናይ መጀመርያ ዓመት ናይ ስኮላ ሜድያ ተመሃሮን ቤት ትምህርቶም ክፉት እዩ። ንፍሉይ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ዩኒቨርስትታት ዕጹዋት እየን።
 • ብ CONI ን CIP ን ንብሔራዊ ጥቅሚ ኣፍልጦ ዝተወሃቦም እንተዘይኮይኖም፡ ናይ ስፖርት ውድድራት ተኣጊዶም እዮም። ኣብ ናይ ስፖርት ማእከላት ዝግበሩ ውድድራት እውን ተኣጊዶም። ኣብ ከባቢ ገዛኻ ኣብ ክፉት ቦታ ብግልኻ ስፖርትን ኣካላዊ ምንቅስቓሳትን ምግባር ፍቑድ እዩ።
 • ሙዘይማትን ኤግዝቪሽናትን ዕጹዋት እዮም። ከምኡ ድማ ናይ መጻወቲ ማእከላት፣ ውርርዳት፣ ቢንጎን ናይ ቁማር ማሽናት ዝጻወትሉን ኣብ ባር ኮነ ኣብ ሽጋራ ዝሽየጠሉ ሓዊስካ ኣብ ኩሉ ዕጹው እዩ።
  ንቤት ትምህርቲ ዘመላልሳ ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት እንተዘይኮይነን ሕዝቢ ዘመላልሳ ክስብ 50% ጥራሕ ክጽዕና ይፍቀድ።

ምንቅስቓሳት፤ ክንፈልጦም ዝግባእ 6 ነገራት

FAQ

ናይ መንቀሳቐሲና ምኽንያት ብዝኾነ መንገዲ ክግለጽ ኣለዎ ዶ? መረጋገጺ ባዕልና ክንቅርብ ኣድላዪ ድዩ? ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 መረጋገጺ ምሓዝ ኣድላዪ ኣይኮነን። ካብ ምሸት ሰዓት 22:00 ክሳብ ሰዓት 5: 00 ናይ ንግሆ ግን ናይቲ ምንቅስቓስ ጉዳይ ከምቲ ሕጊ ዝፈቅዶ መረጋገጺ ከነርኢ ቅሩባት ሙኳን የድሊ። ንባዕሉ ከላዕል ዘይክእል ዘመድ ወይ ዓርኪ ንምሕጋዝ ክኸይድ ይኽእል ዶ? እወ፡ ኣድላዪ እዩ፡ ስለዝኾነ ድማ ናይ ግዜ ገደብ የብሉን። ከምዝኾነ ካብ ሰዓት 10:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ግን ምኽንያቱ ምግላጽ የድሊ። ተፈላልየ / ተፋቲሐ እየ፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቀይ ክረኽቦም ክኸይድ ይኽእል ዶ? እወ፡ ዕድመኦም ዘይኣኸለ ቆልዑ፡ ምስቲ ሓደ ወላዲ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ዘዕብዮም ዘለዉ ንምርካብ ወይ ምሳኻ ንኽትወስዶም ንትገብሮ ምንቅስቓስን ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታትት ክትንቀሳቐስን ይፍቀድ። ናብ ቤተክርስትያን ወይ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክኸይድ ይኽእል ዶ? እወ፡ ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 ጥራሕ። ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ዝነብር ኮይነ ኣብ ካልእ ንኡስ ዞባ ዝሰርሕ እንተኾይነ፡ “ክመላለስ” ይኽእል ዶ? እወ ካብ ገዝኡ፣ ካብ ከባቢኡ ወይ ካብ መንበሪኡ ወጻኢ ዝርከብ ሰብ ክምለስ ይኽእል ዶ? እወ

FAQ

ናይ መንቀሳቐሲና ምኽንያት ብዝኾነ መንገዲ ክግለጽ ኣለዎ ዶ? መረጋገጺ ባዕልና ክንቅርብ ኣድላዪ ድዩ? ኣብ ንነብረሉ ንኡስ ዞባ ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 መረጋገጺ ምሓዝ ኣድላዪ ኣይኮነን። ናብ ካልእ ንኡስ ዞብ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት፣ ከምኡ ድማ ካብ ሰዓት 22:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ኣብ ንነብረሉ ንኡስ ዞባ እውን እንተኾነ ናይቲ ምንቅስቓስ ምኽንያት በቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ብምሙርኳስ መረጋገጺ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና። ባዕልና ብነዳልዎ ጽሑፍ ወይ በቲ ብፖሊስ ዝተዳለወ ሰነድ መሊእና ምሓዝ ይከኣል። ንባዕሉ ከላዕል ዘይክእል ዘመድ ወይ ዓርኪ ንምሕጋዝ ክኸይድ ይኽእል ዶ? እወ፡ ኣድላዪ እዩ፡ ስለዝኾነ ድማ ናይ ግዜ ገደብ የብሉን። ከምዝኾነ ካብ ሰዓት 10:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ግን ምኽንያቱ ምግላጽ የድሊ። ተፈላልየ / ተፋቲሐ እየ፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቀይ ክረኽቦም ክኸይድ ይኽእል ዶ? እወ፡ ዕድመኦም ዘይኣኸለ ቆልዑ፡ ምስቲ ሓደ ወላዲ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ዘዕብዮም ዘለዉ ንምርካብ ወይ ምሳኻ ንኽትወስዶም ንትገብሮ ምንቅስቓስን ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታትት ክትንቀሳቐስን ይፍቀድ። ናብ ቤተክርስትያን ወይ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክኸይድ ይኽእል ዶ? እወ፡ ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 ጥራሕ። ካብ ሰዓት 22:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ግን ምስቲ ኣብ ዞና ቀይሕ ዝዛመድ ናይ ምንቅስቓስ ስርዓታት ኣሎ፡፡ ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ዝነብር ኮይነ ኣብ ካልእ ንኡስ ዞባ ዝሰርሕ እንተኾይነ፡ “ክመላለስ” ይኽእል ዶ? ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሰርሕ ዘይከኣል እንተኾይኑ፡ ነዚ ዝምልከት ናይ ምንቅስቓስ ምክንያት ንስራሕ ምዃኑ ዝገልጽ መንቀሳቐሲ ምምላእ የድሊ። ካብ ገዝኡ፣ ካብ ከባቢኡ ወይ ካብ መንበሪኡ ወጻኢ ዝርከብ ሰብ ክምለስ ይኽእል ዶ? ንስራሕ ምኽንያት፣ ንአድለይቲ ጉዳያት፣ ንትምህርቲ ወይ ንጥዕና ብዝምልከት ወይ ድማ ኣብቲ ንኡስ ዞባኻ ዘይትረኽቦም ኣገልግሎታት ንምፍጻም ወይ ንምጥቃም (ንምሳሌ፦ ኣብ ንኡስ ዞባኻ ዘይርከብ ከም ናብ ፖስታ ቤት ንምኻድ ወይ ንዕዳጋ፣ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቤት ጽሕፈታት ወይ ናይ መሸጢ ትካላት ንምኻድ)

FAQ

ናይ መንቀሳቐሲና ምኽንያት ብዝኾነ መንገዲ ክግለጽ ኣለዎ ዶ? መረጋገጺ ባዕልና ክንቅርብ ኣድላዪ ድዩ?

እወ፡ እቲ ናይ ምንቅስቓስ ምኽንያት በቲ ሕጊ ዝፈቅዶ መሰረት ሙዃኑ ኩሉ ግዜ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ። ባዕልኻ ብትቕርቦ መረጋገጺ ወይ በቲ ብፖሊስ ዝተዳለወ ሰነድ ምምላዕ ይከኣል።

ንባዕሉ ከላዕል ዘይክእል ዘመድ ወይ ዓርኪ ንምሕጋዝ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ኣድላዪ እንተኾይኑ።

ተፈላልየ / ተፋቲሐ እየ፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቀይ ክረኽቦም ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ዕድመኦም ዘይኣኸለ ቆልዑ፡ ምስቲ ሓደ ወላዲ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ዘዕብዮም ዘለዉ ንምርካብ ወይ ምሳኻ ንኽትወስዶም ንትገብሮ ምንቅስቓስን ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታትት ክትንቀሳቐስን ይፍቀድ።

ናብ ቤተክርስትያን ወይ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
ናብ ገዛኻ ቀረባ ዝኾነ ናይ መምለኺ ቦታ ምኻድ ይከኣል። እዚ ማለት ድማ እቲ ትገብሮ ምንቅስቓስ ኣብ ጥቓ ገዛኻ ክኸውን ኣለዎ። ብርግጽ ምትእኽኻብ ከምዘይህሉ እንተተጌሩን ምስ ሰባት ዘሎ ምርሕሓቕ ካብ ሓደ ሜትሮ ዘይንእስ እንተኾይኑ፡ ናብ መምለኺ ቦታ ምኻድ ይከኣል። ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታታት ምኻድ ዝፍቀድ፡ በቲ ሕጊ መሰረት ክኸውን ኣለዎ፡ ማለት ከምቲ ንስራሕ ምኽንያት ኣቐዲሙ ዝተፈቐደ፡ ናብ ናይ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ንምስታፍ እውን ይፍቀድ፡፡

ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ዝነብር ኮይነ ኣብ ካልእ ንኡስ ዞባ ዝሰርሕ እንተኾይነ፡ “ክመላለስ” ይኽእል ዶ?
ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሰርሕ ዘይከኣል እንተኾይኑ፡ ነዚ ዝምልከት ናይ ምንቅስቓስ ምክንያት ንስራሕ ምዃኑ ዝገልጽ መንቀሳቐሲ ምምላእ የድሊ።

ካብ ገዝኡ፣ ካብ ከባቢኡ ወይ ካብ መንበሪኡ ወጻኢ ዝርከብ ሰብ ክምለስ ይኽእል ዶ?
ንስራሕ ምኽንያት፣ ንአድለይቲ ጉዳያት፣ ንትምህርቲ ወይ ንጥዕና ብዝምልከት ወይ ድማ ኣብቲ ንኡስ ዞባኻ ዘይትረኽቦም ኣገልግሎታት ንምፍጻም ወይ ንምጥቃም (ንምሳሌ፦ ኣብ ንኡስ ዞባኻ ዘይርከብ ከም ናብ ፖስታ ቤት ንምኻድ ወይ ንዕዳጋ፣ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቤት ጽሕፈታት ወይ ናይ መሸጢ ትካላት ንምኻድ)

Fonte: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

You may also like...

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ