ማህበራዊ ሓገዛት

ብኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ናይ ሓደጋ እዋን፡ ምዕጻው ወይ ደው ምባል ዘስዕቦ ጉድኣት ንምክልኻል፡ ናይ ዓዲ ጥልያን መንግስቲ፡ የኤኮኖሚ ኣቅም ለሌላቸው ፣ ናይ ኤኮኖሚ ዓቕሚ ንዘብሎም ፣ ስራሕ ንዝሰኣኑን ስድራታትትን፡ ተኸታታሊ ማሕበራዊ ሓገዛት ኣብ ተግባር የውዕል ኣሎ። ኣብዚ ገጽዚ መንግስቲ ዥቦም ማሕበራዊ ሓገዛት በብግዜኡ እንዳሐደሰ የቅርብ።

ንናይ ገዛ ሰራሕተኛታትን ሽማግለታት ዝንከባኸቡን - ቦኑስ ወይ ቫውቸር

ንናይ ገዛ ሰራሕተኛታትን ሽማግለታት ዝንከባኸቡን ዝወሃብ ናይ 500.00 ኤውሮ ቫውቸር፡ ንወርሒ ኣፕሪልን ወርሒ መይን ብኢንፕስ ክኽፈል እዩ።

እዞም ዝስዕቡ ብምምላእ ከተመልክት ይከኣል፦

  • - ብ23 ፌብርዋሪ ኣብ ሰሙን ናይ 10 ሰዓታት ኮንትራት እንተኔሩካ
  • - ናይ ስራሕ ሰዓታትካ 25% እንተጎዲሉካ
  • - በዘይ ናይ ዜግነት ዝወሃብ ካሊእ ትረኽቦ ኣታዊ 600.00 ኤውሮ ዘይበጽሕ እንተኾይኑ

 

እዚ ተመልክቶ ብቐጥታ ንኢንፕስ ወይ ብፓትሮናቶ ክለኣኽ ኣለዎ።INPS

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Bonus colf e badanti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Bonus colf e badanti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Bonus colf e badanti
JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Bonus colf e badanti

ብሓይሊ ናይ ምስጓግ - መአገዲ

ሕዝቢ ንምድጋፍ መንግስቲ ብዘጽደቖ ሕጊ መሰረት (ናይ 2020 ሕጊ ቁጽሪ 27) ኩሉ እቲ ናይ ምስጓግ ኣካይዳን ካብ ገዛውቲ ምስጓግን፡ ክሳብ 1 ሰብተምበር ተቋሪጹ ኣሎ ፡፡

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Blocco degli sfratti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Blocco degli sfratti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Blocco degli sfratti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Blocco degli sfratti

ኮቪድ - 19 ፡ ንመውዓሊ ሕፃናትን ንናይ ሓጋይ ማእከላትን ዝወሃብ ቫውቸር

COVID-19: AUMENTO DEL BONUS BABY-SITTING e CENTRI ESTIVI

ንመውዓሊ ሕፃናት መኽፈሊ ዝወሃብ ቫውቸር (ካብቲ ናይ ቅድም 600.00 ኤውሮ) ናብ 1200.00 ኤውሮ ሓፍ ይብል። መዓቀኒ ድማ ክሳብ 16 ዓመት ቆልዑ ንዘለዎም ወለዲ፡ ኣብ ናይ ግሊ ሰንተር ዝሰርሑ ወይ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ኣብ ናይ ጥዕና፣ ድሕነት ሃገር፣ መከላኸሊን ንሕዝቢ ናይ ህጹጽ ድሕነት ኣገልግሎት ንዝህቡ ጥራሕ እዩ። ብተወሳኺ እዚ ቫውቸር ንቆልዑ ኣብ ናይ ሓጋይ ማእኸላት (Centri Estivi) ተወሳኺ ናይ መሰረታውን ማሕበራውን ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ዝህባ ንምምዝጋብ ክውዕል ይኽእል።

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Baby Sitting e centri estivi

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Baby Sitting e centri estivi

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Baby Sitting e centri estivi

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Baby Sitting e centri estivi

ንተጓዓዝቲ ድጋፍ

ብስራሕ ወይ ብትምህርቲ ምኽንያት ናይ ባቡርን ናይ ከባቢ ናይ ሕዝቢ ትራንስፖርት ኣገልግሎትን ተጠቐምቲ ንዝኾኑ ሰባት፡ እቲ ዘይተጠቐሙሉ ናይ መጓዓዚ ደነዶም ንምሕዳስ ሕቶ ከቕርቡ ይኽእሉ። ነዚ ንምሕታት ነዞም ዝስዕቡ ምምላእ፦

a) ሀ) ፈብርዋሪ 23 -2020 ብቑጽሪ 6 ን 25 ብዝወጸ ናይ ሚኒስትራት ቤት ምኽሪ ፕሬዚደንት ውሳነ መሰረት፡ በቲ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ናይ መንግስቲ ስጉምትታት ንዝተሸፈነ ግዜ፡ ትኽክለኛ ናይ ባቡር ወይ ናይ ከባቢ ናይ ሕዝቢ መጎዓዓዚ ሰነድ (ኣቦናሜንቶ) ንዝነበሮም፡

b) ለ) ብ 28 ዲክሰምበር 2000 ቁጽሪ 455 ናይ ሬፓብሊክ ፕረዚዳንት ብዘውጸኦ ውሳነ መሰረት፡ እቲ ናይ ጉዕዞ ሰነድ በቶም ዝተጠቕሱ ናይ መንግስቲ ሱጉምትታት ምኽንያት ብሙሉኡ ወይ ፍርቁ ክጥቀሙሉ ንዘይከኣሉ፡ ባዕሎም ሓላፍነት ብምውሳድ መረጋገጺ ዘለዎ ሰነድ ብምድላው ከመልክቱ ይኽእሉ።

ናይ መጓዓዚ ቲኬቱ ክምለሰሉ ዝደሊ ሰብ፡ ከምዘይተጠቐመሉ መረጋገጺ ብምድላው ነቲ ናይ መጓዓዚ ትራንስፖርት ምምሕዳር ከቅርበሉ ኣለዎ። እቲ ምምሕዳር ሕቶ ምስበጽሖ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ነቲ ተመላሲ፦

- ንዘይተጠቐሙሉ ናይ መጓዓዚ ሰነድ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክጥቀመሉ ዝኽእል ሰነድ የዳልውሉ።

- ክጥቀመሉ ንዘይከኣለ ናይ መጓዓዚ ሰነድ ዝሽፍን መናውሒ ይህብዎ። 

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ።

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Supporto Pendolari

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Supporto Pendolari

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Supporto Pendolari

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Supporto Pendolari

ቡዎኖ ንመግዝኢ ብሽክለታ

ኣብ ናይ ዞባ ዋና ከተማታት፣ ክፍለ ከተማታት፣ ካብ 50.000 ንላዕሊ ናይ ህዝቢ በዝሒ ዘለወን ማዛገጃ ቤታትን ንዝርከቡ ካብ ዕድመ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት፡ ንብሽክለታ መግዝኢ ዝውዕል “ቡዎኖ ሞቢሊታ” ዝብል ብምድላው ካብ መግዝኢ ዋጋ ናይ 60% ጎደሎ ይረኽቡ። ብዝኾነ ዋጋኣ ካብ 500.00 አውሮ ክበልጽ የብሉን። ካብ 4 መይ 2020 ጀሚሩ (ሕጊ ካብ ዝጸደቐሉ ካብ 26 ኤፕሪል 2020) ክሳብ 31 ዲክሰምበር ን፦

  • ንግሊ መንቀሳቐሲ ዝውዕላ ብእግሪ ዝዝወራ ብሽክለታታት፣ ብኤሌክትሪክ ዝሕገዛ ብሽክለታታት ከም ሴጐይ፣ ሆቨርቦርድ፣ ሞኖ ፓቲነን ሞኖ ዊልን መግዚኢ ይውዕል ።

እዚ ቡውኖ ንሓደ ግዜ ጥራሕ ዝሕተት ኮይኑ ካብዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ንሓንቲ መግዝኢ ይውዕል።


JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Buono Acquisto Biciclette

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Buono Acquisto Biciclette

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Buono Acquisto Biciclette

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Buono Acquisto Biciclette

ቦኑስ - ንናይ ዕረፍቲ ዙረት

ናይ ሪፓርቲ ኢታልያ ሕጊ ምጽዳቕ ተኸቲሉ፡ ኣብ ናይ 2020 ናይ ኣታዊ መምዘኒ (ISEE) ካብ 40.000 ኤውሮ ዘይበልጽ ኣታዊ ዘለወን ስድራታት፡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝርከባ ናይ ቱሪዝም መዘናግዕታትን ኣግሪቱሪዝማትን (Bed & Breakfast) ንዝኽፈል ክፍሊታት ሓገዝ ይህብ።

ንሕድሕድ ስድራ ዝወህብ ሓገዝ ብሓደ ናይታ ቤተሰብ ኣካል ዝካየድ ኮይኑ፡ ክሳብ 500.00 ኤውሮ ክበጽሕ ይኽእል። ቁጽሪ ናይ ስድራቤት ክቕንስ ከሎ ድማ እቲ ሓገዝ ይቕንስ። በዚ ምኽንያት ክልተ ሰብ ዝሓዘት ስድራ ናይ 300.00 ኤውሮ ሓገዝ ክትርክብ ከላ በይኑ ንዝኾነ ድማ 150.00 ይረክብ።።

1) እቲ ክፍሊት ብሓደ መፍትሒ ኵውዳእ ኣለዎ፡ ማለት፦ ኣብ ሓንቲ ኣግሪቱሪዝም ወይ ኣብ ሓንቲ ቤድ ኤንድ ብሬክ ፋስት ኣገልግሎት ዝህባ ክኸውን ኣለዎ;

2) ናይ ወጻእታት ሙሉእ ሰነድ ብኤሌክትሮኒክ ዝተዳለወ ፋክቱር ወይ ናይ ንግዲ ፋክቱር ምስ ናይ ተጠቃሚ ፊስካል ኮድ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ኣለዎ;

3) ናይዚ ኣገልግሎት ክፍሊት በዘይ ናይ ቱሪዝም ኣጀንስያታትን በዘይ ናይ ኤሌክትሮኒክ መርበብ ዝውንኑን ክኸውን ኣለዎ።

ናይዚ ሓገዝ 80% ኣብቲ ክፍሊት ክኸውን ከሎ፡ እቲ ተረፍ 20% ድማ ኣብቲ ናይ ዓመታዊ ግብሪ ተመላሳይ ይኣቱ።

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ።

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Bonus vacanze

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Bonus vacanze

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Bonus vacanze

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Bonus Vacanze

ንኣታዊ መሊስካ መበራበሪ ዝተወሰነ ውሳነ (Rem)

ንኣታዊ መሊስካ መበራበሪ፡ ብሓደጋ ኮቪድ - 19 ምኽንያት ንዘጋጥመ ጸገም ንቤተሰብ ዝግበር ናይ ኣታዊ ሓገዝ መለክዒ እዩ። እዚ ናይ ኣታዊ ሓገዝ ክልተ ክፋል ዘለዎ ኮይኑ ካብ 400.00 ክሳብ 800.00 ኤውሮ እዩ። ነዚ ንምሕታት ዘድሊ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ነባሪ፣ ናይ ንብረትን ኣታውን መለክዒ (ISEE) ካብ 15000.00 ኤውሮ ንታሕቲ ሙኳን የድሊ። እዚ መበራበሪ ሓገዝ ካብ ኮቪድ - 19 ሓደጋ ንደሓር ምስቲ ካብ መንግስቲ ዝርከቡ ካልኦት ኣፍልጦታት ርክብ የብሉን። ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ጥሮታ ዝረኽቡ (ብዘይካ እቲ ልሙድ ንኣካለ ስንኩላን ዝወሃብ)፣ ተቖጺሮም ዝሰርሑ ኣታዊኦም ካብ ዝተወሰነ ግምት ንላዕሊ እንተኾይኑ፣ ናይ ዜግነት ድጎማ ንዝረኽቡ ኣካላት ዝጠዓዓም ኣይኮነን።

ናይ ኣታዊ መበራበሪ ሕቶታት ኣብ ውሽጢ ወርሒ ጁንዮ 2020 ክቐርቡ ኣለዎም።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ናይ ኢንፕስ መርበብ ረኣዩ፣ ንፓትሮናቶ ኣዘራርቡ ወይ ኣብ ናይ ኣርቺ ናይ ነጻ ቑጽሪ ስልኪ ደውሉ።

 

ናይ ኣታዊ መሊስካ መበራበሪ ውሳነ፡ ንሰራሕተኛታት ዝህቦ ኣፍልጦ 

እዚ ናይ መበራበሪ ውሳነ፡ ናይ ኮቪድ - 19 ሓደጋ ተኸቲሉ ንሰራሕተኛታት ዝህቦ ሓገዝ ኣሐዲሱ የቕርቦ:

  • ኣብ ወርሒ ማርች ናይ 600.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ዝረኸቡ፡ ነጻ ሙያተኛታት፣ ቀጻሊ ናይ ስራሕ ኮንትራት ዘለዎም፣ ብግሎም ዝሰርሑ ፍሉይ መዝገብ ዘለዎም፣ ወቕታዊ ናይ ቱሪዝም ሰራሕተኛታት፡ እንደገና ንወርሒ ኣፕሪል 600.00 ኤውሮ ክቕበሉ እዮም።
  • ኣብ ሕርሻ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፡ ንወርሒ ማርች ናይ 600.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ዝረኸቡ ንወርሒ ኣፕሪለ 2020 ናይ 500.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ክረኽቡ እዮም።
  • ነጻ ሙያተኛታት ኣብ 2020 ናይ ክልተ ወርሒ ኣታዊኦም ካብቲ ናይ 2019 ናይ ክልተ ወርሒ ኣታዊኦም ብውሕድ ካብ 33% እንተወሪዱ፡ ንወርሒ መይ ናይ 1000.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ክረኽቡ እዮም። ቀጻሊ ናይ ስራሕ ውዕል ዘለዎም (CO.CO.CO.)፣ ኣብ ፍሉይ መዝገብ ዝተመዝገቡ ሰራሕተኛታት ንወርሒ መይ 2020 ናይ 1000.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ክረኽቡ እዮም።
  • ኣብ ቱሪዝም ካብ ጀንዋሪ 2019 ክሳብ 17 ማርች 2020 ዝሰርሑ ዝነበሩን በዘይ ድልየቶም ስርሖም ዘቋረጹ ሰራሕተኛታት፡ ንወርሒ መይ 2020 ናይ 1000.00 ኤውሮ ኣፍልጦ ክረኽቡ እዮም።
  • ብኮቪድ - 19 ተላባዒ ሕማም ምኽንያት ስርሖም ዘቋረጹ ወይ ናይ ስራሕ ሰዓቶም ዝተቐነሶም፡ ዝተፈላለዩ ተቖጺሮም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ብግሎም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን፡ ንወርሒ ኣፕሪልን መይን ናይ 600.00 ኤውሮ ክፍሊት ኣፍልጦ ክረኽቡ እዮም። (ካብዚኦም፡ ካብ ቱሪዝም ብዝተፈለየ ግዝያዊ ስራሕ ንዝሰርሑን ተለዋዋጢ ስራሓት ዝሰርሑን)
  • ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ንወርሒ ኣፕሪልን መይን ንሕድ ሕድ ናይ 500.00 ኤውሮ ክፍሊት ክረኽቡ እዮም። ሓደ ወይ ካብ ሓደ ኮንትራት ንላዕሊ ዘለዎምን ኣብ ሰሙን ን 10 ሰዓታት ዝሰርሑ ኮይኖም፡ ኣብ ዝሰርሑሉ ቦታ ዘይነብሩ እንተኾይኖም።

ኣድላዪ፡ ንወርሒ ማርች ናይ 600.00 ኤውሮ ሓገዝ ዘይሓተተ፡ እዚ ኣዋጅ ካብ ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ከመልክት ኣለዎ። ዘየመልከተ እንተኾይኑ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓትሮናቶ ይኺድ ወይ ናይ ኢንፕስ መርበብ ይከታተል።

ኩሉ መንነት ነዚ ናይ ኣታዊ ሓገዝ ኣፍልጦ ኣይህብን። ኣፍልጦ ዝረኽበሉ ወይ ዝንጸገሉ ወይድማ ኣፍልጦ ንምርካብ ከመይ ከምዝሕተት ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ኣርቺ ናይ ነጻ ስልኪ ደውል። ናይ ኢንፕስ መርበብ ተኸታተል ወይ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓትሮናቶ ኪድ።

ኣብዚ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ንናይ ኩሉ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሉ ኣዕጋቢ ክኸውን ኣይክእልን፡ ስለዝኾነ ድማ ንኣማኸርቲ ሕተቱ ወይ ናብ ናይ ነጻ ቁጽሪ 800905570 ደውሉ።

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

Buoni spesa

ንምግብን ንኣድላዪ ነገራትን መግዝኢ ዝውዕል ቫውቸር፡ ብኤኮኖሚ ሽግር ንዘጋጠሞም ግለሰባትን፡ ስድራቤታትን ብቀዳምነት ዝወሃብ

-- ብቑጽሪ 685 (ordinanza n. 658) ናይ ሲቭል ሓለዋ መምርሒ በዓል ስልጣን ብዘውጸኦ ትእዛዝ መሰረት፡ ኩለን ናይ ዓዲ ጥልያን ማዛጋጃ ቤታት (ኮሙነታት) ንዝተሸገሩ ሰባት ሓገዝ ዝወሃብ ገንዘብ ተቐቢለን እየን፡ እዚ ድማ ኣብ ምግብን ኣድለይቲ ነገራትን ንምግዛእ ዘኽእሉ ዝውዕሉ ቫውቸራት እዮም።

ኩለን ማዛጋጃ ቤታት ዝረኽበኦ ናይ ድጎማ ዕቅን ዝተፈላለየ እዩ። ናይዚ ተጠቀምቲ፡ ብኮቪድ 19 ናይ ኤኮኖሚ ጸቕጢ ንዝበጸሖምን ብጣዕሚ ንዝተጠቕዑ ሰባትን ክኾኑ ከለዉ፡ እቶም ካሊእ ሓገዝ ዘይብሎም ቀዳምነት ይህልዎም። ካሊእ ሓገዝ ማለት ከም፦ (Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, cassa integrazione, ecc.)

በሕጊ ድንጋጌ 251/2007 አንቀጽ 27 አንቀጽ1 መሰረት ፣ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ሓለዋ ኣፍልጦ ዝረኸቡ ስደተኛታት (ስታቱስ ዲ ሪፉጃቶ) ነዚ ቫውቸር ንምርካብ ልክዕ ከምቶም ናይ ጥልያን ዜግነት ዘለዎም ተመሳሳሊ ክንክን ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም።

ነዚ ድጎማ ንምርካብ፡ ኣሰራርሑኡን ናይ ግዜ ገደብን ንምፍላጥ፡ ናይቲ ትነብሩሉ ማዛጋጃ ቤት መርበብ ኣቲኹም፡ ኣብኡ ዘሎ መምርሒ ተኸተሉ።

DOCUMENTI

ቪድዮ

ፖድካስት

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ