"ጾታዊ መጥቃዕቲ"

ኣብ ናይ ጾታዊ ዓመጽ ወይ ብዝበዛ ትነብሪ ወይ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሽግር ዝወደቓ ሰባት ትፈልጢዶ? በዚ ናይ ውሸባ ግዜን ምንቅስቓስ ዝተገደበሉ ሰዓትን እውን እንተኾነ ካብ ዓመጽን ብዝበዛን ዝውጸኣሉ መንገዲ ኣሎ። ሓገዝን ሓለዋን ንምርካብ ናብቶም ብሽም ኣልባን ምስጢሩ ብዝሓለወን ኣሰራርሓ ናብ ዝሰርሑ ደውሊ።.

ብነጻ ዝድወሎ ስ. ቁጽሪ 1522 ደውሊ። ንኹለን በዚ መጥቃዕቲ ዝሳቐያ ዘለዋ ወይ ዝተሳቐያ ሰባት ሓገዝ ንምሃብ ን 24 ሰዓታት ብ 5 ዝተፈላለዩ ቋንቋታትን የተኣናግድ። ብ (ጥልያን፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ዓረብ፣ ስፓኒሽ)።

ናይ ነጻ ቁጽሪ 800290290 ብፍላይ ካብ ሕጊ ወጻኢ ናይ ሰባት ዝውውርን ናይ ብዝበዛ ግዳያትን ንምሕጋዝ ን 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ይህብ።

ዝብል ኣፕሊኬሽን ኣሎ። App – YouPol

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።


ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ብ 800290290 ደውል
ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ

ኣብ ዓዲ ጥልያን ብዝበዛ ንዘጋጠሞም ወይ በዚ ብዝበዛ ንዝንከራተቱ ሰባት፡ ውሕስነትን ሓገዝን ዝህብ ኣገልግሎት ኣሎ። እዞም ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት፡ ውሕስነትን መዕቆቢ ገዛን የወፍዩልካ። ምስጢር ብምዕቃብ፡ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት፡ ናይ ሕጊ ድጋፍ ከምኡ ድማ ኣብ ዓዲ ጥልያን ናይ ምንባር ዕድል ይህቡ። ፍሉይ ፕሮግራምን ስርዓትን ዝሓዘ ሓገዝ ዝህብ ቦታ ንኽትኣትዊ የብራህርሁልኪ።
ነዞም ሰባት እዚኦም፡ ሓበሬታ ንኽትረክብ ጥራሕ ክትረኽቦም ትኽእል፧ ንዝህብዎ ኣገልግሎት ብዝበለጸ ንምርዳእ ወይ ቁልጥፍ ሓገዝ ንምርካብ፧ ዝህብዎ ኣገልግሎት ነጻን ምስጢሩ ዝሓለወን እዩ፧.

ካብ ከምዚኦም ዓይነት ኩነታት ኣብ ሓዲኡ ትርከብ እንተኾንካ ... ትኽእል፡:

  • ንዘለዉ ሕግታትን ናይ ሓገዝ ዓይነታትን መብርሂ ምርካብ
  • ዘድልየካ ናይ ሕክምና ሓገዝ ምርካብ
  • ንህልውናኻ ትፈርሕ እንተኾንካ፡ ውሕስነቱ ሕሉው ኣብ ዝኾነ ቦታ ይወሃበካ
  • ኣብ ዓዲ ጥልያን ንምጽናሕ ዓለም ለኻዊ ናይ ዑቕባ ሕቶ ወይ ካልእ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ሕቶ ምቅራብ
  • ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ዓድኻ ንኽትምለስ፡ በቶም ብድልየትካ ንምምላስ ሓገዝ ዝህቡ ፕሮጀክት ንኽትምለስ ኣመልክት።.

“Mi sono fidata di quella donna che mi ha promesso di farmi venire in
Italia per cambiare la mia vita. Adesso, dopo un viaggio terribile, mi
trovo qui, costretta a prostituirmi per pagare un debito”.
J.R., 22 anni
“ስድራ ቤት ንምሕጋዝ ናብ ኣውሮጳ ክስደድ ከምዘለኒ ኣቦይ ስለዝወሰነ፡ ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዘ። ሕጂ ንመዓልቲ ን 10 ሰዓታት ይሰርሕ። ሰሙን ሙሉእ በዘይ ዕረፍቲ። ዝነብረሉን ዝሰርሓሉን ኣብ ሓደ ቦታ እዩ። ሕጂ እውን ነታ ናብ ዓዲ ጥልያን ዘምጸትንን ስራሕ ዘእተወትንን ዝኸፍሎ ዕዳ ኣለኒ።”።
M.H. 18 anni
“Mi hanno convinto a partire dicendomi che qui avrei trovato una vita
migliore e adesso vivo per strada chiedendo soldi e dando una parte
di quello che guadagno a chi mi ha fatto arrivare”.
G.S., 20 anni

Presidenza del Consiglio dei Ministri / Ministero dell’Interno / Unhcr

DOCUMENTI

ቪድዮ

ፖድካስት

MAPPA

ትግርኛ
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip اردو Wolof ትግርኛ