DIMBEUL NÉW DIDOLÉ

GOUVERNEMENT REWOU ITALIE AK DIAFEDIAFÉ LOCK DOWN YI AME SI FEBBAR BI CORONAVIRUS COVID-19 TAKHNA NOUDIEULE DOGUAL DIMBALI NÉW DIDOLÉLI KOU LIGUEYOULE AK DIABOTE YI MOU YOKASI DIMBEUL DOIGUÉ SI GOUVERNEMENT BI

NÉKHAL YI YOR MAKYI AK DI LIGUEY SI KEUR YI

NGI SEN NEKHAL TOLEUNEU SI 500 € NGI WERROU AVRIL NGI WERROU MAI DÉ INPS DILENE KO DIOKH

LATHIE BI NILATEUDÉ

  • - LE 23 FÉVRIER AMGUA CONTRAT LIGUEY BOKHANE 10 HEURES GAYE LIGUEY PAR SEMAINE
  • - WAGNI 25% SISA WAKHTOU LIGUEY
  • - ANO BENE NAPAYE WALA NDIMBAL REDDITO DI CITTADINANZA GUAY DIOTE 600 €

 

LATHIE NOKOYE DAF SI INPS WALA NGI SAYTOU LIGUEYINPS

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Bonus colf e badanti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Bonus colf e badanti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Bonus colf e badanti
JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Bonus colf e badanti

TEUTHIE DADI KEUR YI

LOU WA REWMI WAKH TANE BA DACOR SI WALOU ARE WA REWMI ((TEUREULE NUMÉRO 27 2020) BEP KHALATE DADI AK BAYI DEUKIUWAYI TAKHAWLA BA 1 SEPTEMBRE

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Blocco degli sfratti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Blocco degli sfratti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Blocco degli sfratti

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Blocco degli sfratti

COVID-19 NGI DI TÉYÉ KHALÉ YI AK BERRABOU FOHOUKAYE YOKANANOU NÉKHALYI NGI TÉYE KHALÉ YI

SI COVID-19 NGI DI TÉYÉ KHALÉ YI AK BERRABOU FOHOUKAYE YOKANANOU NÉKHALYI NGI TÉYE KHALÉ YI

YOKANANOUKO 1200 € (DAKHTÉ 600 € YOUMOUNEKONE) NEKHAL SI SI WALOU NGI TITEYE KHALÉ YI WADIOUR YI SÉN DOM YI AME BA 16ANS TÉNOU YOR SÉN LIGUEY BOP WALA NOUYE LIGUEYE NITE WAYÉ SI WALOU WERGOU YARAM   HARERATE Ak DIMBALI NISI MBEDABI NEKHALI NEUNANOUKO DIAYE AK BINDO SEN DOM SI BÉRRABOU FOHOUKAYE BERRABOU KHALÉ YI DI NEK SI WALOU YAR SI GOKH BI

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Baby Sitting e centri estivi

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Baby Sitting e centri estivi

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Baby Sitting e centri estivi

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Baby Sitting e centri estivi

YÉNE YOUNOU WARA FAY

Possono accedere alla richiesta di ristoro i soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario e di servizi di trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;

b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio  a causa delle misure governative ivi citate.

Chi intende chiedere il rimborso dei titoli di viaggio deve comunicare la propria richiesta al gestore dei mezzi di trasporto mettendo in evidenza l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione il vettore procede al ristoro tramite:

-Voucher di importo parti all’ammontare del titolo da utilizzare entro un anno dell’emissione.

-Prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo. 

YIBAR YI GUENE MA FOFOU NEUNOU DIOKH KENE KOU GUA KHANE NOGUI GUESTOU WALA LATHIE

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Supporto Pendolari

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Supporto Pendolari

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Supporto Pendolari

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Supporto Pendolari

YOKAL NGI DIAFADIKO VÉLO

SOUFÉKE NDAWGUA DÉ DEUK SI GOKH BI BIGUAKHANÉ SAKHAR RAJOUTE DIAR Si SA GOKH AK SA KOGNE MOUTOLOK 50 000 NITE YOUFEU DEUK NEUNEGUA AME 60% SI SI NDOUGOU WAYÉ DOU ROMBA 500 FI LE 4 MAI 2020(BEUSS BOUMOUYE TAMBALI d P C M LE 36 AVRIL 2020) MOU DIÉKH 31 DÉCEMBRE 2020

  • DIOTE SINAK DAGUA WARA AME VÉLO DIGUA KHAMÉ MOME GUAYE DIAFADIKO DÉMOU NEK SI WALOU COURANT LOUMELNI SEGWAY HOVERBOARD MONOPATTINI MONOWHEEL GUAKOYE DIARIGNO YAW WALOU BOK AK NITEYI

YOK YEUGOU BEN YONE NANEKOYE LATHIE SI YONE BOKOSOKHLO


JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Buono Acquisto Biciclette

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Buono Acquisto Biciclette

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Buono Acquisto Biciclette

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Buono Acquisto Biciclette

YOKSI DIEUME SIWALOU TOUKI VACANCE

TOPAL DL RAPARTI ITALIA LOU DIEUME SI WALOU DIABOTE AK BENE REDDITO ISEE BOUWESOULE 40 000 € BOUNOU KHAM LÉP SI ATOUME 2020 DA FAY SI WAGNI GUAYE AME YI DIEUME SI WALOU TOUKI BAYE AK AGNE AK NÉKI

LEP BENE NANAKO NEUNA DIEUFADIKO SI DIABOTE BOU NEK BOUTOLOK 500 € Si DIABOTE BOU NEK LEP BINOUDIEULE DÎNATOLOK AK WAGNI 300 € SI DIABOTE BOUNORAGNÉ DE NIAR NITE KÉSSE 150 € SOUFÉKE BENE NITE KÉSSE

1) NDOUGOU SI FÉKE REK NANOUKOUYE DIARIGNO SI BENE TOUKI WALA BENE TOLE WALA BENE AGNE AK NÉKI

2) SI WALOU DIARIGNO BI NANOUKO FIRDERLE AK CAYITE BOU MACHINE DI DIEULE WALA WALA FIKO DIARIGNO BOU ANDALE SA MADARGUA SI LEP

3) FAYE BI WANA ANDALE NOU FAYE KO DE DOU DIMBALI KÉN WALA KOUYE DOKH SI DIGUENTÉ BI TOPATO BIRMI WALA YOBOUKO SI BÉRRABOU YI TOPOTO TOUKI

LÉP NOUGUI DIOUR 80% SIWALOU WAGNI SOUFÉKE AK 20% SISA WALOU AME AME MOUYE LIGUA WELOLE

YIBAR YI GUENE MA FOFOU NEUNOU DIOKH KENE KOU GUA KHANE NOGUI GUESTOU WALA LATHIE

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Bonus vacanze

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Bonus vacanze

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Bonus vacanze

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Bonus Vacanze

TEUREULE BOU DIEUME SI DIMBEUL BOU NEUNE TEKHAR ( REM )

DIMBEUL BOU DIAP BI DIEULE NANOU NDOGOU DIMBALI DIABOTE GUI AME DIAFEDIAFÉ SI FEBBAR BI COVID-19 DIMBALI BI NOGUI KOYE AMALE SI NIARI BIR 400 BA 800 EURO NITE KOUNÉK NGI KO DIOTE MOYE NI DOUNDOU SI REWMI ITALIE DIMBALI LOU TOUTI LA SI LOU REWMI AME BOUGUAKHAMÉ SA AMAME TOLANA SI TOUTI WAY 15000 EURO DIMBALI BOKOULE AK YÉNENE YI DIMBAL NI NGITE REWMI WADIAL TOP SI FEBBAR BI COVID-19 TAMITE BOKOULE BALÉGUI AK BIMBAL DIABOTE YI DIOTE BOU DIOUP WALA NIAK DIOUP (KHANA WAY LAGO YI DIOTE SEN NAPAYE) SI SÉN LIGUEY BOP NOU LENE DÉLO SILOU DAW SILOU DIOTE SI DIMBEUL REWMI

LATHIE DIMBEUL (REM) WAR NANOUKO DIOGUÉ FI BALA WÉROU JUIN 2020

DAKH GUA AME BEP LEERAL DAWAL GUESSOU BERRABOU INPS WALA NGI SAYTOU BIROU LIGUEY KATYI GUA WOTÉ SI NUMÉRO VERDE ARCI

 

TEURELE BOUBES BI AME YÉNENE BIR YOUSI NEK SI WALOU LIGUEY KATYI 

DIMBEUL BI NOKOYE BESALATE MOUDIEUME SI WALOU LIGUEY KATYI SI FEBBAR BI COVID-19

  • KHARAGNE KATE YI LIGUEY SEN BOP, I CO ,CO,CO WALA NGI AME SEN LIGUEY BOP DÉNOU BINDOU SI NOUYE TOPATO SI WALOU AGO, LIGUEY KATOU WÉROU TOURISME DÉNOU DIOTE DIOTE WÉROU MARS SÉN NAPAYE 600 € DINANOU DIOTE TATE SI WÉROU AVRIL BENENE 600€
  • LIGUEY KATOU TOLE YI DINANOU DIOTE 600 € WÉROU MARS DIOTATE NAMPAYE WÉROU AVRIL 2020 500 €
  • NGI KHARAGNE DI LIGUEY SÉN BOP NOUAME WAGNI 33% SI NIARI YONE SI SI NIARÉROU SEMAINE 2020 TOLOKH NIARÉLOU SEMAINE 2019 DINANOU DIOTE NAPAYE 1000 € SI WÉROU MAI AK LIGUEY KATOU CO COC CO DANOU BINDOU SI TOPOTO WALOU LI BOKOULE DARA AK LATHIE DIMBEUL DINANOU DIOTE TAMITE NAPAYE 10O0 € WÉROU MAI
  • LIGUEY KATOU TOURISME DÉ SÉN THIOBARÉ LIGUEYOUNOU SI WÉROU 1JANVIER 2019 BA 17 MARS 2020 DINANOU DIOTE TAMITE NAPAYE NOUTOLOK 1000 € SI WÉROU MAI 2020
  • YENE NGI LIGUEY SÉN BOP WALA DI LIGUEY NITE NOUAME DIAFEDIAFÉ SI FEBBAR BI COVID-19 NOU BAYI, ARÉTE SÉN YEUGOU YEUGOU TAKHAW DINANOU DIOTE TAMITE NAPAYE 600 € WÉROU AVRIL AK MAI (SI LIGUEY KATOU WALOU TOURISME AK LIGUEY KATOU NGI DIOKOLALETÉ)
  • LIGUEY KATOU KEURYI DINANOU DIOTE TAMITE NAPAYE 500E WÉROU AVRIL AK MAI WÉR BOU NEK NOUAME BENE WALA LIGUEY YOU BARI YOU TOLLOLE FOUKI WAKHTOU(10 H) SI SEMAINE DÉ BONOU DEUKOULE SI KILENE DI LIGUEY LO

AMENASOLO NGI LADIAGOULE NAPAYE 600 € WÉROU MARS WAR NANOU DÉF FOUKI FANE ( 15JOURS) BINOU TEURELE CHARTE BI BOUNE KO DEFARAGOULE NAK NOU DEM INPS WALA NGI SAYTOU LIGUEY

BÉP NAPAYE BOKOULE BENE DIMBEUL NDAKHGUA AME LOULA LEER WOTÉL GUAW NUMÉRO VERDE ARCI WALA GUA KHOLE SITE INPS WALA GUA DEM SI NGI SAYTOU LIGUEY

BATAKHAL YI NEUNO KO DIOTE YAW SA BOP KHANA GUA OUTE LEEROU SI NUMÉRO VERDE ARCI 800 90 5570

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PIDGIN ENGLISH] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [PULAR] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

JumaMap – COVID-19 in Italy · [SONINKE] Il Decreto Rilancio e il reddito di emergenza

Buoni spesa

DIMBEUL LEK YI AK LEK BOUNEUNE TI DONE YOU NOUYE DIEUFADIKO NITE AK WAKEUREUME NGI AME DIAFEDIAFÉ LÉK

-- AK NDIGUEL n 658 NGITOU KI YOR WALOU DIMBEUL AK BÉP GOKH BI SI REWMI DIOTNANOU DIMBEUL BOUNOUWARA SÉDÉLE AK NITE YOUKO SOKLO DÉ DIAFEDIAFÉ SI WALOU DOUNDE

BÉP GOKH DINANOU SÉDELÉ DIMBEUL BI AK NGIKO YELOLE DÉ DIAFEDIAFÉ DAP LÉNE SI FEBBAR BI COVID-19 NI DIOTOUL ( REDDITO DI CITTADINANZA REI NASPI WALA NI TOK SI KEURYI) NONÉK SI KAW BAPARÉ

SI LIAME SOLO SI TEURELE BI dall' art 27,comma 1, del D Lgs 251 /2007 NII ADOUNA BI DI AR AME NANOU YONE AME DIMBEUL BI COME WA DOMOU REWMI

RAGNÉ YEÑNE BIRYI AK KAGNE LAYE DIEUKH DAGUAYE DEM SI SÉN SITE WEB GOKH BIGUA DEUK

DOCUMENTI

VIDEO

PODCAST

Wolof
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip ትግርኛ اردو Wolof