DOKHALINE AK DIEUFÉ YI

REWOU ITALIE POUR DIOTALIE FEBBAR BI (COVID-19) DIEULLE NANOU AY MATOUWAYE YOU AME SOLO YOUNOU WALA TOP NITTE KOUNÉK LI BOKANA SI YINOU WALA BOLÉ SI DOKHALINE

GUÉNE BI WARA AME LE 18 MAI SOUBEU NANA DOKHALINE YOUBESS

LE 18 MAI NIEUP NEUNANOU GUÉNE DEM FÉP FOULÉNE NEK SI GOKH YI NOU DEUK NGI HAR REWMI NEUNANOU YAMALÉ GUENE BI SI YENE GOKH YI BAGNE FEBBAR BI COVID-19 TASSARO

YÉNE GUÉNE YI SISA GOKH AK BENENE GOKH DANOUKOYE YAMALÉ WAYÉ NEUGUA YAME SI BI GOKH BI GUANEK MAYNANOULA GUADEM SI BENENE GOKH SOU FÉKE SI WALOU LIGUEY WALA WALOU WEERGOU YARAM GUA NEUNEKA WANÉ WALA GUA BEUGUE NGIBI FI GUA DEUK WALA SAKEUR AK FAGUAYE NEK LOLOU DINANOUKOTAMBALI 2JUIN BIDINIEUW

LE 3 JUIN NEUNANOU TAMBALI GUÉNE DAME SI GOKH AK GOKH WAYÉ YI YOR KARAGUÉ REWMI DINANOU YAMALÉ GUENE YI YENE GOKK REWMI ITALIE BAGNE FEBBAR BI COVID-19 LAW

TÉRE NANOU BOLO NITYI SI BÉRRABOU YOU YOU NITE YI DI DADIOLOU DA NOU HIBIKO AKLOUMOU NEUNA DONE GUESSTOULE FI GUA DEUK WALA FAGUA BEUGUE DEM NANE FEUMANADEF


COVID-19 AYE THIOPÉKOU YOU BÉSS AK AYE YAMALÉ SI WÉRBI MARS DIAP 4 FANE BA 18 FANE SI ATOUME 2020

4 MARS BI BA DIÉKHALE 18 MARS SI BEUS YI AYE THIOPÉKOU YOUBES DINA AME SI WALOU DCPM SI BEUS 26 SI WÉROU AVRIL SI AYE CHARTE DOKHALINE AK DIEUFÉYI SI WALOU FEBBAR BI CORONAVIRUS

|| SORÉNTE DIGUÉNTE NITE YI BALÉGUI LOU WARA AME LA ?

SORÉNETE DIGUÉNTE NITE YI BENA METRE LOU WARA WAYÉ SOLE MASK AK AYE GANG AK BÉP DIOUMTOUKAYE BILAYE ARRE SI FÉBBAR BI TAKH MASK YI LOU DAGANLA SI BÉRRABOU TADIOUYI DÉ NITE YI AME SI YONE

DEM BI AK DIKK NOUMOUYE DAMÉ ?

MAYE NANOULA GUA DEM AK DIKK SI BIR MÉM DEUK SOFÉKE SI WALOU LIGUEY AK WALOU WEERGOU YARAM LOU NEUTE NIAK WALA GUA SÉTI SA KHARITE WAYÉ DANOUYE TÉRRE LOKO BI DAGUENE SORÉNETE BENA 1 MÈTRE DAGUÉNE DIEUFADIKO MASK YI .NITEYI DEM DÉ SORI FINOU DEK NIOME DA SI WALOU LIGUEYE WALA WEERGOU YARAM AK SOKLA BOUAME SOLO MAYE NANOUKO NOU NIBISSI LOUMOU GUENA GUAWE SI DEUKEUM FI MOUYE FANANE AK FOUMOYE NÉK

NIANA NANOULENE GUÉNE WOTE SI NUMÉRO GOKK BI SI WALOU FEBBAR BI COVID-19 DÉ BO NIBISÉ WARGUA BERROU DAKH WORAL

YANE MOUYE CAYITE BI BEUSS BI SI WALOU DEM AK DIKK BI ?

CAYITE BOU BESS SI WALOU DEM AK DIKK BI SI SA DOUNDOU

CAYITE BOU BESS SI WALOU DEM AK DIKK SI BIIR REWMI

 

NDAKH NEUNA DÉM SI BÉRRABOU DOKHONETOUKAYE YI ?

MAYE NANOULA GUADEME SI BÉRRABOU DOKHANETOUKAYE YI AK FI KHALÉ DI FOWÉ AK GOKYI WAYÉ SORELE NITEYI 1 METRE WALA NOU TEUTHIE BERRABOU KHALÉ DI FAWÉ NGITE YI NEUNANOU NATA DIAFEDIAFÉ YISINEUNA AME

NDAKH NEUNA TAGUALE YARAM WALE MOTEUR ? NDAKH NEUNA ANDAKH KHALÉ ?

MAYE NANOULA GUA GUÉNE YAW KÉSSÉ WALA GUA AME KO ANDALE AK AYE KHALÉ GUÉNE TAGUALE YARAM DOUTÉRE GUÉNE SORÉNTE 2 METRE AK 1 METRE SI NIO DAF LANÉNE

NDAKH NEUNA DEM SI KHÉW DETHIE AK DINÉ

SOUMA KHOLE KHÉW DINÉ AK DÉTHIE YI MAK YI TÉW NOU MATE 15 NITE DANO WARA SOLE MASK AK SORÉNTE 1 METRE DIGUÉNTE

NEUNA DEM LAKOUKAYE YI RISTORANT WALA FAST FOOT?

WAW KHANA GUÉNE DEM DIEULI LÉK YI DAKH YI TOK SI KEUR YI LATHIE DANOU SORÉNTE BOUNOUYE DIEULE LÉK YI KÉNE NEUNOULE LÉK SI BIIR 

Cosa devo fare se ho la febbre?

Chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratorie ha l’obbligo, non più solo la raccomandazione, di restare a casa e avvertire il proprio medico.

NANE LAYE DÉF SOUMA AMÉ AMÉ YARAM BOUTAGUÉ ?

WAWOrdinanza del 19 Marzo 2020 CHARTE REWMI BI 19 MARS BI WÉSSOU 2020 CAYITE BI KI SAYTOU SA WEERGOU YARAM LÉGUI LOU BESS BI AME MOYE NUMÉRO CAYITE GARABE YI KI SAYTOU SA WEERGOU YARAM DILA DIOK AMNA LÉGUI ÉLECTRONIQUE BATAKHNA SOKO AMÉ AK CODE FISCAL NEUNGUA DEM PHARMACIE DIEULE SAÎ GARABE DOTO DIEULI CAYITE SI KI SAYTOU SA WEERGOU YARAM

AMNA THIOPEKOU YOU BÉSS YI DIOGUÉ SI GOKK BI BÉP YEUGOUYEUGOU DÉNOU DIEUMALE SI SI WALOU BOUNEKHATALE DJIGUENE DAKALNANOUKO ?

DÉDÉTE BÉP DJIGUENE BOUNOUYE DOR WAROUNOU BAYINOULENE GUINAW NEUNANOU WOTÉ SI NUMÉRO DO FAYE DARA 1522 WAKHTOU BOUNÉK (24H SUR24) DJIGUENE BIGUAKHAMÉ NOGUI LAYE DOR SAYOUNEK MAYE SANOULA GUA GUÉNE DEM SI BERRABOU YI LENE DI ARÉ SI CHARTE REWMI WAKH 11 MARS

NOGUI TAMBALI DIEUMBALI NITE YI GUAKHAME SÉN KHÉL YI DIAKHASONA SI FEBBAR BI COVID-19

27 AVRIL BI WÉS LA DIEUWRINE BI YOR WALOU WÉRRGOU YARAM AK NGI ARE NITEYI TAMBALI LIGUEYE BI NEUNE GUÉNE WOTÉ SI NUMÉRO BI 800 833 833 SAYO LÉNE WOTÉ DIOT LENE AK NUMÉRO BAGUAKHAME SOU FÉKE YAGUI FÉNENE 0220228733 BEUSS BOU NEK 8 BA 24 KEP KOU KO YITÉLE

YATALNANOUKO NEUNE GUA DEM SI NUMÉRO VERDE DI SIPPORT PSICOLOGICO SITE TEMATICO CORONAVIRUS BOU BESS SI KI YOR WALOU WÉRRGOU YARAM Numero verde di supporto psicologico

JumaMap – COVID-19 in Italy · [BAMBARA] Nuove regole e limitazioni – dal 4 al 18 maggio 2020

DOMOU REWMI NGIBISI SÉN REW AK NGI FI DIOGUÉ BÉNENE REW

DIEULÉNE LI

- CAYITE BOU BEUSS BOUYE TAKH GUA AMA SAGNE SAGNENIOU GUÉNE REWMI 26 03 2020 NUOVO MODELLO 26.03.2020

- CAYITE BOUYE FIRDÉLE TOUKI MODELLO

 • YANE MATOUWAYE MO BAKH 28MARS BI WÉSSOU SI NGI DOUGOUSSI SI REWMI DE NEKONE SI BENENE REW
 1. NGIDITE SI WALOU DAME AK DIKKI BATAKHAL BOULENE NI MAYE NOUYE DAME AK DIKK( LINK AL MODULO ) WAR NANOUKO DEKANÉ AK NGI YOBOU CAYITE TOUKI WARNA AME (WÉRRGOU YARAM LIGUEY BOUAMSOLO) BOU NOU NIAWE WARNANOULENE BERRE 14 JOURS DOUNOU WOTÉ DAKH NOU SAYTOU SÉN WEERGOU YARAM LI MOGUI SI SITElink al modulo 
 2. NGI DIOGUÉ BITIM REWMI MEUNOUNA DIEULE DEM AK DIKK REWMI WAYÉ NOU LOUÉ LILENE YOBOU ( KEP KOULENE DIEULE SI AÉROPORT PORT STATION NGI LOUÉ AUTO WALA TAXI LOUÉ AUTO AK KI DI DAWAL )   
 3. DANO WARA BER NGI DOGOUSI SI REWMI AK NIAW SI AUTO PRIVÉ NGI DOUKO NAKH LIGUEY NEUNANOU DIEUFEUDIKO 72 WAKHTOU (YOKASI YENENE48 )YOUSI AME SOLO 
 4. NIEUP KOU DIOGUÉ BITIM REWMI NGIEUW AK AUTO PRIVÉ WARNANOU YEUKLOU SI BÉRRABOU FADIOUKAYE YI YOUNOU RAGNÉ SI GOKH BI 
 5. NEUNA LA BER SOU FÉKE BEUGUE FOU DIÉGUE FI GUA DEUK
 6. KOU DOUGUISI REWMI BOU YAGUE WARNA BERROU WALA SOUNÉKE DIOTOUNOUKO (NOUNOU NONIEW DIEUKO WALA NEK NOPALIKOKAYE YI LENE FATE...) NIONIO NAK WARNANOU BERROU SI NDIGUEL LOU NGI AR NITE SÉN LEK DI NIEW NINOUKO BEUGUÉ
 7. YENE DIEUFLENETE NGI DI LIGUEY SI WALOU WEERGOU YARAM ,NGI TOUKI BOULOBI WADIÉ DIEUREUDIEUF

 

SIWALOU NIK DI YOR WALOU WÉRRGOU YARAM AK NATAGONE BIYOR WALOU DEM AK DIKK BI 

 • SI DEM AK BIKK GUI MANE DOMOU REWMILA SORI REWMI WALA REWMI (ITALIE )LAYE DOUNDOU DÉ DEM FÉNENE NAK NEUNE NA NIBISSI SI RÉWMI ?

WAW SOFOGUÉ LOUNEUNTE KHARE.AK DOUMOU REWMI WALA GUAYE DONDOU SI REWMI DAGUÉNE SORI REWMI NEK SIWALOU ( TOURISME AFFAIRI AK NOUMOUNEUNTE DONE ) BOKA NASI DOUMOU REWMI NEK BENENE REW DI FA LIGUEY WALA DIFA DIAGUE DÉ BEUGUE NGIBISI TOK SEN REW LOUTAKH (YOUNOU DAKH SI SÉN BÉRRABOU LIGUEY KAYE, NIAK SÉN KEUR, NGI BAYI SÉN DIAGUE)

 • MANE BÉNENE REW LA DIOGUÉ NIAW REW ITALIE NAKH NEUNA NGIBI SAMA REW?

WAW,SO FÉKE AME LOUTAKH GUA BEUGUE DÉM SILOU WOR YAKH DOUMOU RÉWMI DI DOUNDE FENÊNE YALENE YAME LIGUEY BOU TAKHAW WALA SA LIGUEY NOU TOUKHOL KO LEGUI DAGUAY AME BATAKHAL BOUYE FIRDÉR SA GUÉNE REWMI DÉ NGI YOR KARAGUÉ REWMI DIKA DIOGUÉ

 • BAKHNA GUA KHAME BEUSSOU DEM BI DAKH SA REW NOUNOUY NOYTO FEBBAR BI COVID-19 AK GUA WAKHANE AK NGIFI TÉWAL SA REW ( AMBASSADE
  MAGUI SOGUE NIBISI SI RÉWMI NAK NEUNE WAKH NOU DIEULSIMA AK AUTO AÉROPORT, STATION TRAIN, SIBONTOU BIMA AKSÉ ?

WAW NANÉK NITE BOUGUAKHAMÉ YALEN DEUK DÉ MOU DIEU AYE MATOUWAYE DÉMOU GUANAYO BATAKHAL BI KAYE MAYE MOU GUÉNE GUA TEDIOU DÉ LALÉ NIEW GUA NGI SAYTOU WEERGOU YARAM AK SO YEGUÉ SA YARAME BÉP DIAFEDIAFÉ YOUYEWANÉ FEBBAR BI COVID-19
Regole spostamenti

CHARTE YI FIRDER SA GUÉNE

 1. 1)DAKH MEUNA GUÉNE ITALIE
  DÉDÉTE MEUNO GUÉNE SAKEUR SOUFÉKE AMOULE LOUKAYE FIRDER NIAK GUÉNE SI KEUR YI FÉPLA SI GOKH YI SI REWMI DA WOTÉNAKO 10 MARS BI WÉSSOU MOUYE DIEKH BA 03 AVRIL SI WÉR BI DI NIAW DÉ TAK DER YI DINANOUKO SAYTOU .MAYOU NOU KÉN GUÉNE SAKEUR SOUFÉKE DANOULA WAKH GUA TOK SI KEURGUI WALA FEBBAR BI DALLA .TÉRÉNANOU KOUYE TOUKHOU DI DIEULE SAÎ BAGAS DIGUAYE SAP SI CARYI REWMI WALA YOMOME DIK DIEUMELÉ FÉNE FO DEUKOULE AK FOUMOUMENEUDONE KHAMA LIGUÉY BOUNEUNE TANIAK WALA LOUNEUNE TEKHAR SI WALOU WEERGOU YARAM SOUNÉKE DAGUA AME DIAFEDIAFÉ SA WALOU NOYI WALA YARAM BOU TAGUE BA WÉSSSOU 37,5% DIGUEL NANOULA GUA TOK SA KEUR GUA TOPE SA NIGUEL KI SAYTOU SA WEERGOU YARAM DAGUA SORRI NITE YI LOUMENEUNE
 2. YANE MOWARATAKH GUAGUÉNE SA KEUR ?
  SOUFÉKE DAGUA BEUK GUÉNE SAKEUR WARA LIGUEYI SI WALOU WEERGOU YARAM WALA LOUAME SOLO BATAKHNA GUA WARA GUANAYO BATAKHAL BOUDIOGUÉ SI TAKDER DÉMOU SAYTOU BOU WEUR
 3. KOUNOUFÉK SIBITI WARGUA DOUGOUSIBIR ?
  DANOWARA TOK SI KEURGUI MAYNANOU KOUAME LIGUEY BOUMENENIAK WALA LOUAME SOLO TAK LADIOK WALA SI SAWALOU WEERGOU YARAM
 4. SOUFÉK DANAY LIGUEYE FOUMA DEUKOULE DAKH MENA DI DAME DI NIAW?
  WAW SOUFÉKE AMEGUA BATAKHALE BOUKAYEFIRDER
 5. NEUNA DIEULE SI NAMAR YI REWMI?
  BÉN NAMAR REWMI TAKHAOUL AK YOU NITYI MOME
 6. MEUNA GUÉNE DIEUDI LÉK?
  WAW DÉDETE NDAKHTE BOUNÉKE LOUMEUNIAK WAW WAYÉ SOUFÉKE DOLOUAME SO NDAKH MAGUI ANDI LÉK SAYOUNÉ SI GOKYI
 7. MEUNA GUÉNE DIEUDI LÉK SI BEURÉB YOU BOUKOULE ?
  WAW WAYÉ NANÉK LOUAME NIARIGNE
 8. MEUNA GUÉNE LÉKI SI SAMAY WADIOUR?
  DÉDÉTE NAKHDÉ DOU FARATA MOUYE BEUSSOU FETE AK BOUBOULE FETE AK LOU MOUNEUNE DONE THERENANOU DAME BANÉNE KEUR RAWATINA KEUR YI GUENE DI NOPALIKOU
 9. MEUNA GOUGUÉ SAMAY KHARITE MAGUÉT DIBLILÉNE ?
  WAW BOULE FATE MAK YI LA FEBBAR BI DI DIAP BATAKHNÉ BOULE FATÉ AR SABOP
 10. DIKLENE NANOU SI MBEDABI TAGUAL YARAM ?
  TÉRENANOU GUANEK FÉP BÉRÉBOU TAGUAL YARAM SI MBEDABI AK GOKYI DONTÉ TAGUAL YARAM WAYÉ NAGUÈNE SORENTÉ BAKÉNE DOMINA DIEGUE MAROMAME (1METRE)GUEN MOYTOU BOLO BI
 11. MEUNA GUÉNE SAMA KHATHIE ?
  WAW BOUYE DÉM DOUS WALA KIYEU SAYTOU YARAMAME
 12. KOUDIALGUATI LOUKAYE KHAR?
  MEUNA NOULA DANE GUA FAYE KHALIS BOUTOLOLE(3000€)SI KHALIS REWMI KOU DEGEURBOP DANE NEUNA GUÉNE MÉTTI

https://youtu.be/Y3jDeCG1G5shttps://youtu.be/q8GvFaNUR0ghttps://youtu.be/VdrRojUtjG4https://youtu.be/YDYm2g-gpKohttps://youtu.be/pXVenWV60AEhttps://youtu.be/K2sZcAGIYnkhttps://youtu.be/eGO6Wum1MzIhttps://youtu.be/fHp8SL-9g2Qhttps://youtu.be/FKTpeKDvnUwhttps://youtu.be/I2Rel57m1_4https://youtu.be/aDgCOCHBCk8https://youtu.be/50WzNN5gm5Ahttps://youtu.be/sMuszdu0l1Qhttps://youtu.be/jOszPIw_ctYhttps://youtu.be/PdeCcqXrd_Ihttps://youtu.be/Q-C6UrbrsPAhttps://youtu.be/exp5SXx-va8https://youtu.be/ba_OFCxeZoghttps://youtu.be/Y3jDeCG1G5shttps://youtu.be/q8GvFaNUR0ghttps://youtu.be/VdrRojUtjG4https://youtu.be/eGO6Wum1MzIhttps://youtu.be/K2sZcAGIYnkhttps://youtu.be/Te2FHINPT7ghttps://youtu.be/PdeCcqXrd_Ihttps://youtu.be/Q-C6UrbrsPAhttps://youtu.be/exp5SXx-va8https://youtu.be/ba_OFCxeZoghttps://youtu.be/j5loEOVqoCUhttps://youtu.be/YDYm2g-gpKo

AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI CORONAVIRUS

Per uscire dalla propria abitazione è necessario compilare un modulo predisposto dal Ministero dell’Interno. Il modulo, che va stampato e compilato, ha validità su tutto il territorio nazionale.

[Clicca qui per scaricare il nuovo modulo 26/03/2020]

Ecco come compilarlo:

DOCUMENTI

VIDEO

PODCAST

Wolof
Italiano English (UK) Français አማርኛ العربية বাংলা 简体中文 Español ਪੰਜਾਬੀ Русский Af Soomaali Shqip ትግርኛ اردو Wolof